HCL 95/2021

privind Modificarea şi completarea HCL nr.10/29.10.2021 privind stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “ADMINISTRAŢIE” din aparatul propriu al Primarului Comunei Unirea, judeţul Brăila, precum şi stabilirea nivelului indemnizaţiei de şedinţă a aleşilor locali.