HCL 95/2023

privind Participarea Comunei Unirea, Judetul Brăila in calitate de partener in cadrul proiectului ECONOMIE SOCIALĂ ÎN GAL CÂMPIA BRĂILEI cod MySMIS2021: 312167 depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS), Prioritatea P03. Protejarea dreptului la demnitate sociala Obiectiv specific: ESO4.1. Imbunatatirea accesului pe piata muncii si masuri de activare pentru toate persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in special pentru tineri, indeosebi prin implementarea Garantei pentru tineret, pentru somerii de lunga durata si grupurile defavorizate de pe piata muncii si pentru persoanele inactive, precum si prin promovarea desfasurarii de activitati independente si ale economiei sociale (FSE+), apel de proiect PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural.