HCL 97/2021

privind Modificarea şi completarea anexei nr.4 la HCL nr.53/28.05.2021 a Consiliului Local Unirea privind aprobarea însuşirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al comunei Unirea, judeţul Brăila.