HCL 99/2022

privind Aprobarea cererii domnului ……….pentru atribuirea în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a suprafeței de teren de 983 m² pentru construirea unei locuințe proprietate personal în Cvartal 33, parcela 27/1, str. Bisericii, nr. 1C, înscris în CF nr. 79257