HCL 65/2016

privind trecerea din domeniul public al comunei Unirea, in domeniul privat al comunei Unirea a suprafetei de teren de 1798mp situat in intravilanul localitatii Unirea, in vederea inventarierii terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii 15/2003 Citeste mai mult