HCL 60/2020

privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, a spatiului in suprafata totala de 33.76mp (spatiu de lucru-sala informatica, biblioteca birou) si a grupului sanitar catre Asociatia Grupului de Actiune Locala „Campia Brailei” Citeste mai mult

HCL 59/2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Unirea, jud. Braila a Centrului de Asistenta tin After School, situat in Unirea, str. Scolii, nr. 32, cvartal 15, parcela 673, inscris in Cartea funciara nr. 70103, C5 in suprafata de 274mp Citeste mai mult

HCL 57/2020

privind luarea la cunostinta, analizarea, insusirea si aprobarea raportului de evaluare intocmit in vederea vanzarii terenului in suprafata de 500mp, situat in intravilanul localitatii Unirea, inscris cu nr. cadastral 70469, cartea funciara nr. 70469, tarla 8, parcela 349/2, aflat in domeniul privat al comunei Unirea Citeste mai mult