HCL 22/2021

privind modificarea si completarii HCL nr. 10/29.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functia de secretar general al comunei, inspector superior gradatia 5 si personalul contractual guard din din aparatul de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila

Citeste mai mult

HCL 19/2021

privind insusirea si aprobarea apartamentarii in 4 unitati individuale a imobilului situat in sat Unirea, str. Scolii nr. 35, com. Unirea, jud. Braila, avand nr. cadastral 747360-C1, inscris in CF nr. 74736, a loc. Unirea, domeniu privat, conform documentatiei intocmite de SC IEDIDIA SRL vizata de OCPI Braila

Citeste mai mult