HCL 9/2024

privind Aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2024

Citește mai multe…

HCL 110/2023

privind Prelungirea termenului de valabilitate al planului de urbanism general al comunei Unirea județul Brăila până la 31 decembrie 2026

Citește mai multe…

HCL 109/2023

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap.11.02.02, 42.02.34, 43.39.02– funcționare VENITURI și cap. 68.02.05.02, 68.02.15.01, pentru secțiunea funcționare CHELTUIELI

Citește mai multe…

HCL 108/2023

privind Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Unirea pentru trimestrul IV al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

Citește mai multe…

HCL 106/2023

privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile OCTOMBRIE și NOIEMBRIE 2023

Citește mai multe…

HCL 105/2023

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap. 04.02.01, 04.02.05, 11.02.02, 11.02.06, 37.02.01 – funcționare VENITURI și cap. 51.02.01.03, 61.02.50, 65.02.04.01, 67.02.03.02, 67.02.03.07, 68.02.05.02, 68.15.01, 68.02.50.50, 70.02.06, 74.02.05.01 pentru secțiunea funcționare CHELTUIELI

Citește mai multe…

HCL 104/2023

privind Acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al municipiului/ comunei/ orasului UNIREA de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru aprobarea tarifelor și tarifelor distincte privind gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale din cadrul Proiectului SMID în județul Brăila si acordarea unui…

Citește mai multe…

HCL 103/2023

privind Aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitie ”Construire Parc Fotovoltaic în vederea producerii de energie regenerabilă pentru servicii publice de interes local in comuna Unirea, județul Brăila”.

Citește mai multe…

HCL 102/2023

privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA CAMIN CULTURAL VALEA CANEPII, IN COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA”

Citește mai multe…