HCL 101/2023

privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA CENTRU DE ASISTENTA DUPA PROGRAMUL SCOLAR TIP „AFTERSCHOOL”, IN COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA”

Citește mai multe…

HCL 100/2023

privind Aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a comunei Unirea, cu număr cadastral 77985 și aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Unirea, judetul Braila, a celor 2 loturi

Citește mai multe…

HCL 99/2023

privind Modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila.

Citește mai multe…

HCL 97/2023

privind Includerea în inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Unirea, județul Brăila, a unui bun imobil- teren arabil în suprafață de 1.956 mp, situat în T 32/1, P 19, identificat cadastral prin CF nr.81329.

Citește mai multe…

HCL 96/2023

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap. 51.02, 65.04, 67.02, 68.02, 70.02– funcționare CHELTUIELI, 70.02 dezvoltare CHELTUIELI, 03.02, 07.02, 07.03, 11.02, 16.02, 30.05, 36.50, 37.03, 37.04– funcționare și dezvoltare VENITURI

Citește mai multe…

HCL 95/2023

privind Participarea Comunei Unirea, Judetul Brăila in calitate de partener in cadrul proiectului ECONOMIE SOCIALĂ ÎN GAL CÂMPIA BRĂILEI cod MySMIS2021: 312167 depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS), Prioritatea P03. Protejarea dreptului la demnitate sociala Obiectiv specific: ESO4.1. Imbunatatirea accesului pe piata muncii si…

Citește mai multe…

HCL 94/2023

privind Participarea Comunei Unirea, Judetul Brăila in calitate de partener in cadrul proiectului INTREPRINDERI SOCIALE IN GAL TERASA BRAILEI cod MySMIS2021: 311340 depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS), Prioritatea P03. Protejarea dreptului la demnitate sociala Obiectiv specific: ESO4.1. Imbunatatirea acesului pe piata muncii si…

Citește mai multe…

HCL 93/2023

privind Participarea Comunei Unirea, Judetul Brăila in calitate de partener in cadrul proiectului INTREPRINDERI SOCIALE IN GAL TERASA BRAILEI cod MySMIS2021: 311340 depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS), Prioritatea P03. Protejarea dreptului la demnitate sociala Obiectiv specific: ESO4.1. Imbunatatirea acesului pe piata muncii si…

Citește mai multe…

HCL 92/2023

privind Aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna SEPTEMBRIE 2023

Citește mai multe…