HCL 91/2023

privind Aprobarea încetării contractului de închiriere nr.42/23.08.2018 și respectiv a Actului aditional nr.67/11.08.2023 încheiat între Consiliul Local al Comunei Unirea, în calitate de locator și Compania Națională Poșta Română (Oficiul Județean de Poștă Brăila) în calitate de locatar

Citește mai multe…

HCL 90/2023

privind Acordarea unui mandat special doamnei Primar Puia Teodora, reprezentantul de drept al UAT Comuna Unirea, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECO DUNĂREA BRĂILA pentru semnarea Actelor Adiționale la Contractele de delegare aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila” de către directorul executiv…

Citește mai multe…

HCL 89/2023

privind Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, asupra unui teren in suprafata de 1 mp apartinand domeniului public al comunei Unirea,județul Brăila

Citește mai multe…

HCL 88/2023

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2023 prin modificarea cap. 51.02, 54.02, 61.02, 67.02, 68.02, 70.02, 74.02– funcționare VENITURI și CHELTUIELI și actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023

Citește mai multe…

HCL 87/2023

privind modificarea anexei la HCL nr. 127/27.12.2022 privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 la nivelul comunei Unirea

Citește mai multe…

HCL 86/2023

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Infiintare platforma comunala pentru gunoi de grajd in comuna Unirea, jud. Braila”

Citește mai multe…

HCL 85/2023

privind Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile OCTOMBRIE, NOIEMBRIE și DECEMBRIE 2023

Citește mai multe…

HCL 84/2023

privind Aprobarea Regulamentului de utilizare si functionare a parcului, locurilor de joaca, locurilor de odihnă si a terenului de sport aflate în administrarea comunei Unirea, judetul Brăila

Citește mai multe…

HCL 83/2023

privind Finalizarea proiectului „ Dotarea serviciului de situatii de urgenta cu buldoexcavator in Comuna Unirea, Judetul Braila

Citește mai multe…

HCL 82/2023

privind Aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului proprietatea a comunei Unirea, cu număr cadastral 78525, T23, P 1/1, în suprafață de 21.316 mp

Citește mai multe…