Acte administrative emise de primar

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
Dispozitia 432/2023privind Modificarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de bibliotecar treapta I(M), gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/27
Dispozitia 431/2023privind Încetarea a suplimentului pentru încălzirea locuinței , având ca titular pe …(date cu caracter personal)2023/12/27
Dispozitia 430/2023privind Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru încălzirea locuinței , având ca titular pe …(date cu caracter personal)2023/12/27
Dispozitia 429/2023privind Încetarea plății ajutorului social având ca titular pe ……(date cu caracter personal)2023/12/19
Dispozitia 428/2023privind Încetarea plății ajutorului social având ca titular pe ……(date cu caracter personal)2023/12/15
Dispozitia 427/2023privind Programarea concediilor de odihnă pentru anul 2024 a aparatului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Unirea2023/12/15
Dispozitia 426/2023privind Prelungirea Contractului de muncă nr.88-28.02.2013 a d-nei …… angajată în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav-…… (date cu caracter personal)2023/12/15
Dispozitia 425/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/12/15
Dispozitia 424/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/12/15
Dispozitia 423/2023privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul …, condițiile de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2023/12/15
Dispozitia 422/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în sedinta ordinara la 22.12.20232023/12/15
Dispozitia 421/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 420/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 419/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 418/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 417/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 3 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 416/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 415/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 414/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 413/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 412/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 411/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 410/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 409/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 408/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 407/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 406/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 0 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 405/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de bibliotecar treapta I(M), gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 404/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl….., având funcțiacontractuală de agent de securitate , gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 403/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de guard, gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 402/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl….., având funcția contractuală de șofer, gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 401/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl….., având funcțiacontractuală de agent de securitate , gradația 4 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 400/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl….., având funcția contractuală de agent de securitate , gradația 4 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 399/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl….., având funcția contractuală de muncitor necalificat , gradația 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 398/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl….., având funcția contractuală de muncitor necalificat , gradația 0 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 397/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru d-nei….., referent, grad profesional ASISTENT , gradația 2 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 396/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru d-nei….., referent, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 395/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru d-nei….., referent, grad profesional superior, gradația 3 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 394/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl….., inspector, grad profesional asistent, gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 393/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru d-nei….., inspector, grad profesional principal, gradația 4 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 392/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru d-nei….., inspector, grad profesional asistent, gradația 3 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 391/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru d-nei….., inspector, grad profesional principal, gradația 3 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 390/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl….., inspector, grad profesional principal, gradația 3 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 389/2023privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru d-na….., având funcția de secretar general al UAT Unirea (date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 388/2023privind Majorarea indemnizației lunare dl…..(date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 387/2023privind Majorarea indemnizației lunare d-nei…..(date cu caracter personal)2023/12/10
Dispozitia 386/2023privind Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de coluționare a contestatiilor pentru ocuparea funcției publice de conducere de Secretar General al comunei Unirea, județul Brăila2023/12/08
Dispozitia 385/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 15.12. 20232023/12/08
Dispozitia 384/2023privind Constituirea echipei de implementare a proiectului ”Construire Prac fotovoltaic în vederea producerii de energie regenerabilă pentru serviciile de interes local în comuna Unirea, județul Brăila”2023/12/05
Dispozitia 383/2023privind Aprobarea cererii de acordare a locației pentru sustinerea familiei avand ca titular pe ……(date cu caracter personal)2023/11/29
Dispozitia 382/2023privind Acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinței și a suplimentului pentru energie și energie electrică, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 15.10.2023-20.11.2023.(date cu caracter personal)2023/11/29
Dispozitia 381/2023privind Repunerea în plată a ajutorului social familiei reprezentată de……(date cu caracter personal)2023/11/23
Dispozitia 380/2023privind Constituirea Comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de conducre de secretar general al comunei Unirea, județul Brăila2023/11/23
Dispozitia 379/2023privind Acordarea unui ajutor de urgență numitului….. din comuna Unirea , jud.Brăila, reprezentând o parte din cheltuielile de înmormântarea defunctei……(date cu caracter personal)2023/11/20
Dispozitia 378/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/11/20
Dispozitia 377/2023privind Constituirea Comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în gradul profesional imediat superior:Inspector principal clasa I, gradația 4-Inspector superior, clasa I, gradația 4 din Cadrul compartimentului Registru Agricol2023/11/20
Dispozitia 376/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 24.11. 20232023/11/16
Dispozitia 375/2023privind Convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 20.11.20232023/11/16
Dispozitia 374/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 10.11. 20232023/11/09
Dispozitia 373/2023privind Convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 08.11.20232023/11/06
Dispozitia 372/2023privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe …. (date cu caracter personal)2023/10/31
Dispozitia 371/2023privind stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/10/30
Dispozitia 370/2023privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie electrică (date cu caracter personal)2023/10/30
Dispozitia 369/2023privind Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/10/30
Dispozitia 368/2023privind Modificarea numărului de membri și mentinerea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei avan ca titular pe…..(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 367/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. (date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 366/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. (date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 365/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. , reprezentată legal prin……(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 364/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. , reprezentată legal prin……(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 363/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. (date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 362/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. (date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 361/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. (date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 360/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. (date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 359/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. , reprezentată legal prin……(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 358/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. , reprezentată legal prin……(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 357/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. (date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 356/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. , reprezentată legal prin……(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 355/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. (date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 354/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. (date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 353/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. , reprezentată legal prin……(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 352/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. (date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 351/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. , reprezentată legal prin……(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 350/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. , reprezentată legal prin……(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 349/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. .(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 348/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. ……(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 347/2023privind Aprobarea cererii de acordare a ajutorului social, formulată de …..(date cu caracter personal)2023/10/26
Dispozitia 346/2023privind Convocarea Consiliului Local Unirea în sedință ordinară în data e 31 octombrie 20232023/10/25
Dispozitia 345/2023privind Prelungirea Contractului de muncă nr.74-23.10.2017 a dl …… angajat în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav-…… (date cu caracter personal)2023/10/24
Dispozitia 344/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 343/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 342/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 341/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 340/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 339/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 338/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 337/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 336/2023privind Stabilirea salariului de bază al dl….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 335/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 20232023/10/23
Dispozitia 334/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 333/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 332/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 331/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 330/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 329/2023privind Stabilirea salariului de bază al d-nei….., având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023 (date cu caracter personal)2023/10/23
Dispozitia 328/2023privind Aprobarea cererii de acordare a ajutorului social, formulată de …..(date cu caracter personal)2023/10/19
Dispozitia 327/2023privind Aprobarea cererii de acordare a ajutorului social, formulată de …..(date cu caracter personal)2023/10/19
Dispozitia 326/2023privind Prelungirea Contractului de muncă nr.82/20232023/10/19
Dispozitia 325/2023privind Încetarea plății alocației pentru sustinerea familiei având ca titular pe……(date cu caracter personal)2023/10/19
Dispozitia 324/2023privind Încetarea plății alocației pentru sustinerea familiei având ca titular pe……(date cu caracter personal)2023/10/19
Dispozitia 323/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 20 octombrie 20232023/10/17
Dispozitia 322/2023privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. , reprezentată legal prin……(date cu caracter personal)2023/10/13
Dispozitia 321/2023privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe……(date cu caracter personal)2023/10/13
Dispozitia 320/2023privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul …. (date cu caracter personal), condițiile de executare, precum și programul de lucru2023/10/11
Dispozitia 319/2023privind Actualizarea componenței și stabilirea sarcinilor Unității Locale de sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Unirea2023/10/11
Dispozitia 318/2023privind Actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Ugență al comunei Unirea2023/10/11
Dispozitia 317/2023privind Acualizarea Centrului Operativ cu Activitate Temporară al Comunei Unirea, județul BRĂILA2023/10/11
Dispozitia 316/2023privind Aprobarea Planului de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân și desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea acestuia2023/10/11
Dispozitia 315/2023privind Modificarea numărului de ore de actiuni sau lucrări de interese local persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.2023/10/09
Dispozitia 314/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea in sedința de îndata la data de 10 octombbrie 2023.2023/10/09
Dispozitia 313/2023privind Încetarea plății ajutorului social având ca titular pe ……(date cu caracter personal)2023/09/29
Dispozitia 312/2023privind Aprobarea cererii de acordare a ajutorului social, formulată de …..(date cu caracter personal)2023/09/29
Dispozitia 311/2023privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie electrică2023/09/29
Dispozitia 310/2023privind Modificarea cuantului alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe dna….(date cu caracter personal)2023/09/29
Dispozitia 309/2023privind Modificarea cuantului alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe dna….(date cu caracter personal)2023/09/29
Dispozitia 308/2023privind Aprobarea cererii de acordre a alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe…….(date cu caracter personal)2023/09/29
Dispozitia 307/2023privind Aprobarea cererii de acordre a alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe…….(date cu caracter personal)2023/09/29
Dispozitia 306/2023privind Aprobarea cererii de acordre a alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe…….(date cu caracter personal)2023/09/27
Dispozitia 305/2023privind Încetarea plății ajutorului social având ca titular pe ……(date cu caracter personal)2023/09/27
Dispozitia 304/2023privind Constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale, județul Brăila2023/09/25
Dispozitia 303/2023privind Desemnarea reprezentantului Primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Unirea în anul școlar 2023-20242023/09/22
Dispozitia 302/2023privind Desemnarea reprezentantului autorității locale în Grupul de Acțiune Antibullying al Școlii Gimnaziale din comuna Unirea în anul școlar 2023-20242023/09/22
Dispozitia 301/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședința ordinară, la data de 29 septembrie 20232023/09/21
Dispozitia 300/2023privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe ……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 299/2023privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 298/2023privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 297/2023privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 296/2023privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 295/2023privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 294/2023privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 293/2023privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 292/2023privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 291/2023privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 290/2023privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 289/2023privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale de grădiniță, familiei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 288/2023privind Acordarea unui ajutor de urgență numitului….. din comuna Unirea , jud.Brăila, reprezentând o parte din cheltuielile de înmormântarea defunctei……(date cu caracter personal)2023/09/19
Dispozitia 287/2023privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței având ca titular pe doamna …(date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 286/2023privind Majorarea salariului de baza (date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 285/2023privind Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de secretar general al comunei, de către doamna ……., consilier achiziții publice, grad profesional principal, gradația 2 din cadrul Compartimentului Achiziții publice, registratură, relații cu publicul în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 284/2023privind Majorarea salariului de bază(date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 283/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 282/2023privind Majorarea salariului de bază al (date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 281/2023privind Constituirea ecipei de implementare a proiectului”Dotarea cu moilier, materiale didactive și echipamente a Școlii Gimnaziale Unirea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15-Educație-Apel de finațare-Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe2023/08/31
Dispozitia 280/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 279/2023privind Privind organizarea activităților de control financiar preventiv propriu în cadrul Instituției Primarului comunei Unirea în anul 20232023/08/31
Dispozitia 278/2023privind Prelungirea Contractului de muncă nr.84-27.04.2022 a d-nei …… angajată în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav-…… (date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 277/2023privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe dl….. (date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 276/2023privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe dna ….. (date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 275/2023privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe domnul …… (date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 274/2023privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie electrică2023/08/31
Dispozitia 273/2023privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe dl. ….. (date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 272/2023privind Încetarea contractului individul de muncă domnului …….., angajat in funcția de ASISTENT PERSONAL al persoanei cu handicap grav- ……. (date cu caracter personal)2023/08/31
Dispozitia 271/2023privind Convocarea Consilului Local al comunei Unirea în ședința extraordinară la data de 04.09.2023.2023/08/31
Dispozitia 270/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședințăodinară la data 29 AUGUST 20232023/08/23
Dispozitia 269/2023privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav ……..reprezentat legal prin d-na …….. (date cu caracter personal)2023/08/21
Dispozitia 268/2023privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav …. (date cu caracter personal)2023/08/21
Dispozitia 267/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/08/18
Dispozitia 266/2023privind Modificarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/08/18
Dispozitia 265/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/08/18
Dispozitia 264/2023privind Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția ”CONSTRUIRE PARC ÎN COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”2023/08/18
Dispozitia 263/2023privind Modificarea echipei de implementare a proiectuui ”Piste de biciclete în intravilanul comunei Unirea, județul Brăila, propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența-Componenta C10 Fondul Local2023/08/16
Dispozitia 262/2023privind Modificarea echipei de implementare a proiectului”Dodarea serviciului de situații de urgență cu buldoexcavator, construire parcuri ți amenajare cenru civic în comuna Unirea, județul Brăila2023/08/16
Dispozitia 261/2023privind Modificarea echipei de implementare a proiectului ”Reabilitare termică și energetică a obiectivului educațional Școala cu clasele I-VIII Valea Cânepii, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență-Componenta C10 Fondul Local”2023/08/16
Dispozitia 260/2023privind Stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul Primăriei Comunei Unirea, județul Brăila2023/08/16
Dispozitia 259/2023privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect” EXECUȚIA LURĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE:REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA UNIREA ETAPA-II”2023/08/10
Dispozitia 258/2023privind Delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă ale Primarului comunei Unirea, județul Brăila2023/08/10
Dispozitia 257/2023privind Modificarea și completarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în REGISTRUL ELECTORAL cuprinzând cetățenii romani cu domiciliul sau reședința în țară2023/08/08
Dispozitia 256/2023privind Modificarea responsabilului cu atribuții de transmitere REVISAL, în persoane doamnei ….., inspector principal, Compartiment stare civilă, resurse umane (date cu caracter personal)2023/08/08
Dispozitia 255/2023privind Modificarea și completarea atribuțiilor din fișa postului privind pe domnul ……, având funcția de inspector asistent, în cadrul compartimentului Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe (date cu caracter personal)2023/08/07
Dispozitia 254/2023privind Modificarea și completarea atribuțiilor din fișa postului privind pe domnul ….., având funcția de inspector principal, în cadrul compartimentului cadastru și agricultură (date cu caracter personal)2023/08/04
Dispozitia 253/2023privind Reactualizarea Comisiei pentru pobleme de apărare2023/08/03
Dispozitia 252/2023privind Numirea domnului …. , inspector principal, compartiment cadastru și agricultură să indeplinească atribuțiile funcționarului de securitate (date cu caracter personal)2023/08/03
Dispozitia 251/2023privind Numirea responsabilului cu evidența militară2023/08/03
Dispozitia 250/2023privind Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese de către persoanele care dețin funcții ori demnități publice în cadrul Primăriei și Consiliului Local al comunei Unirea2023/08/03
Dispozitia 249/2023privind Delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei, ……., consilier achiziții publice principal din cadrulCompartimentului Achiziții publice, Registratură, Relații cu publicul din cadrul Primăriei comunei Unirea (date cu caracter personal)2023/08/02
Dispozitia 248/2023privind Reluarea raportului de serviciu a funcționarului public de execuție-…, inspector, grad profesional principal, gradația 3, Compartiment stare civilă, resurse umane, începând cu data de 10.08.2023(date cu caracter personal)2023/08/01
Dispozitia 247/2023privind Modificare raport de serviciu prin transfer la cerere a doamnei…. (date cu caracter personal), secretar general al UAT Unirea, gradația 4 în cadrul Biroului Calitatea Factorilor de mediu-A.P.M Brăila, începând cu dta de 14.08.2023.2023/08/01
Dispozitia 246/2023privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul …. (date cu caracter personal), condițiile de executare, precum și programul de lucru2023/08/01
Dispozitia 245/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 04 AUGUST 20232023/07/31
Dispozitia 244/2023privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie electrică2023/07/28
Dispozitia 243/2023privind Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/07/28
Dispozitia 242/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 31 IULIE 20232023/07/25
Dispozitia 241/2023privind Delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei, ….., consilier principal din cadrul aparatului de specialitate al primarilui comunei Unirea, județul Brăila(date cu caracter personal)2023/07/24
Dispozitia 240/2023privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe …(date cu caracter personal)2023/07/17
Dispozitia 239/2023privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe …(date cu caracter personal)2023/07/17
Dispozitia 238/2023privind Desemnarea persoanelor împuternicite de primarul comunei Unirea pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale la nivelul Primăriei comunei Unirea2023/07/11
Dispozitia 237/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/07/10
Dispozitia 236/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/07/10
Dispozitia 235/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/07/10
Dispozitia 234/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/07/10
Dispozitia 233/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/07/10
Dispozitia 232/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/07/10
Dispozitia 231/2023privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2023/06/29
Dispozitia 230/2023privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/06/28
Dispozitia 229/2023privind Modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă în cadrul instituției…..începând cu data de 01.09.2023 (date cu caracter personal)2023/06/27
Dispozitia 228/2023privind Modificarea numărului de membri și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei având ca titular pe …..(date cu caracter personal)2023/06/26
Dispozitia 227/2023privind Acordarea unui ajutor de urgență numitului ….(date cu caracter personal)2023/06/26
Dispozitia 226/2023privind Rectificarea actului de căsătorie nr. 8 din 16.05.1992, exemplarle I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Unirea, comuna Unirea2023/06/26
Dispozitia 225/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 27 iunie 20232023/06/21
Dispozitia 224/2023privind Prelungirea contractului de muncă al d-nei….. angajată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav…(date cu caracter personal)2023/06/21
Dispozitia 223/2023privind Prelungirea contractului de muncă al d-nei….. angajată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav…(date cu caracter personal)2023/06/21
Dispozitia 222/2023privind Modificarea bugetului local pentru trimestrul II al anului 2023 cu afectare cap. 51.02, 68.05.02, 68.15.01, 70.02.062023/06/20
Dispozitia 221/2023privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/06/19
Dispozitia 220/2023privind Prelungirea contractului de muncă al d-nei….. angajată în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav…(date cu caracter personal)2023/06/16
Dispozitia 219/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/06/13
Dispozitia 218/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/06/13
Dispozitia 217/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/06/13
Dispozitia 216/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/06/13
Dispozitia 215/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/06/13
Dispozitia 214/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/06/13
Dispozitia 213/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/06/13
Dispozitia 212/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 16.06.20232023/06/12
Dispozitia 211/2023privind Acordarea gradației 1 doamnei…., având funcția de asistent personal (date cu caracter personal)2023/05/30
Dispozitia 210/2023privind Transformarea postului de consilier achiziții publice, grad profesional asistent, în consilier achiziții publice, grad profesional principal și numirea pe post, ca urmare a promovării în acest grad profesional.2023/05/30
Dispozitia 209/2023privind Stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul Primăriei Unirea, județul Brăila2023/05/30
Dispozitia 208/2023privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2023/05/30
Dispozitia 207/2023privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței având ca titular pe …(date cu caracter personal)2023/05/30
Dispozitia 206/2023privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței având ca titular pe …(date cu caracter personal)2023/05/30
Dispozitia 205/2023privind Respingerea rectificării actului de deces nr. 7 din 09.03.1977, exemplarele I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Unirea, județul Brăila2023/05/26
Dispozitia 204/2023privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/05/26
Dispozitia 203/2023privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/05/26
Dispozitia 202/2023privind Acordarea unui ajutor de urgență numitei (date cu caracter personal)2023/05/25
Dispozitia 201/2023privind Convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 26.05.20232023/05/25
Dispozitia 200/2023privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul …, condițiile de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2023/05/23
Dispozitia 199/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 30 MAI 20232023/05/23
Dispozitia 198/2023privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/05/22
Dispozitia 197/2023privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal, Compartiment registru agricol pe perioada concediului (date cu caracter personal)2023/05/17
Dispozitia 196/2023privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/05/15
Dispozitia 195/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/05/15
Dispozitia 194/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/05/15
Dispozitia 193/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/05/15
Dispozitia 192/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/05/15
Dispozitia 191/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/05/15
Dispozitia 190/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/05/15
Dispozitia 189/2023privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/05/15
Dispozitia 188/2023privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/05/15
Dispozitia 187/2023privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/05/12
Dispozitia 186/2023privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/05/12
Dispozitia 185/2023privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul …, condițiile de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2023/05/08
Dispozitia 184/2023privind Convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 05.05.20232023/05/04
Dispozitia 183/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 182/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 181/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 180/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 179/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 178/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 177/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 176/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 175/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 174/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 173/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 172/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 171/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 170/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 169/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 168/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 167/2023privind Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 166/2023privind Majorarea indemnizației lunare viceprimar2023/04/28
Dispozitia 165/2023privind Majorarea indemnizației lunare primar2023/04/28
Dispozitia 164/2023privind Modificarea echipei de implementare a proiectului „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Unirea, județul Brăila” finanțat prin PNRR – Componenta 10 Fondul Local2023/04/28
Dispozitia 163/2023privind Modificarea echipei de implementare a proiectului „Reabilitare termică și energetică a obiectivului educațional Școala cu clasele I – VIII Valea Cânepii” propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 Fondul Local2023/04/28
Dispozitia 162/2023privind Modificarea echipei de implementare a proiectului „Piste de biciclete în intravilanul comunei Unirea, județul Brăila” propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 Fondul Local2023/04/28
Dispozitia 161/2023privind Modificarea echipei de implementare a proiectului „Dotarea serviciului de situații de urgență cu buldoexcavator, construire parcuri și amenjare centru civic în comuna Unirea”2023/04/28
Dispozitia 160/2023privind Majorarea indemnizațiilor lunare a primarului și viceprimarului comunei Unirea ca urmare a implementării de proiecte finațate din fonduri europene2023/04/28
Dispozitia 159/2023privind Aprobarea listelor de distribuție a pachetelor conținând produse alimentare tranșa 6 distribuite categoriilor defavorizate conform art.3 alin. (1), lit. a, b și c din OUG nr. 84/20232023/04/28
Dispozitia 158/2023privind Angajare cu contract de muncă individual a doamnei, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 157/2023privind Acordarea gradației 5 asistentului personal începând cu luna mai 2023 (date cu caracter personal)2023/04/28
Dispozitia 156/2023privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2023/04/28
Dispozitia 155/2023privind Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/04/27
Dispozitia 154/2023privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/04/26
Dispozitia 153/2023privind Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în gradul profesional imediat superior2023/04/24
Dispozitia 129/2023privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/04/24
Dispozitia 128/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 30 MARTIE 20232023/04/24
Dispozitia 152/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 28 aprilie 20232023/04/21
Dispozitia 151/2023privind Acordarea unui ajutor de urgență (date cu caracter personal)2023/04/21
Dispozitia 150/2023privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/04/21
Dispozitia 149/2023privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 24.04.20232023/04/20
Dispozitia 148/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/04/20
Dispozitia 147/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/04/20
Dispozitia 146/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/04/20
Dispozitia 145/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/04/20
Dispozitia 144/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/04/20
Dispozitia 143/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/04/20
Dispozitia 142/2023privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/04/20
Dispozitia 141/2023privind Acordarea gradației 5 bibliotecar, treapta I, Compartiment Cultură și Arhivă (date cu caracter personal)2023/04/20
Dispozitia 140/2023privind Respingerea rectificării actului de căsătorie nr. 23 din 15.09.1979, exemplarele I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Unirea, județul Brăila2023/04/10
Dispozitia 139/2023privind Rectificarea din oficiu a actului de deces nr. 35 din 16.11.2022, exemplarele I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Unirea, județul Brăila2023/04/05
Dispozitia 138/2023privind Rectificarea din oficiu a actului de deces nr. 17 din 21.05.2022, exemplarele I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Unirea, județul Brăila2023/04/05
Dispozitia 137/2023privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul …, condițiile de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2023/03/31
Dispozitia 136/2023privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/03/31
Dispozitia 135/2023privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/03/31
Dispozitia 134/2023privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/03/31
Dispozitia 133/2023privind Încetarea alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/03/31
Dispozitia 132/2023privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/03/31
Dispozitia 131/2023privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2023/03/27
Dispozitia 130/2023privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/03/27
Dispozitia 125/2023Reactualizarea comisiei pentru probleme de apărare2023/03/21
Dispozitia 127/2023privind Încetare plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2023/03/21
Dispozitia 126/2023privind Acordarea unui ajutor de urgență (date cu caracter personal)2023/03/21
Dispozitia 124/2023Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul …, condițiile de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2023/03/20
Dispozitia 123/2023Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul …, condițiile de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2023/03/20
Dispozitia 122/2023Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul …, condițiile de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2023/03/20
Dispozitia 121/2023Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/03/20
Dispozitia 120/2023Stabilirea cuantumului beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei începând cu data de 01.03.2023 de la nivelul comunei Unirea2023/03/14
Dispozitia 119/2023Stabilirea cuantumului și a numărului lunar de ore beneficiarilor de ajutor social familiei începând cu data de 01.03.2023 de la nivelul comunei Unirea2023/03/14
Dispozitia 118/2023Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2023/03/14
Dispozitia 117/2023Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/03/13
Dispozitia 116/2023Constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Unirea2023/03/10
Dispozitia 115/2023Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 14.03.20232023/03/10
Dispozitia 114/2023Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2023/03/10
Dispozitia 113/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/03/08
Dispozitia 112/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/03/08
Dispozitia 111/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/03/08
Dispozitia 110/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/03/08
Dispozitia 109/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/03/08
Dispozitia 108/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/03/08
Dispozitia 107/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/03/08
Dispozitia 106/2023Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2023/02/28
Dispozitia 105/2023Angajare cu contract de muncă individual a doamnei, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/02/28
Dispozitia 104/2023Rectificarea actului de naștere nr. 7 din 13.04.1998, exemplarele I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Osmanu, județul Brăila2023/02/28
Dispozitia 103/2023Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/02/27
Dispozitia 102/2023Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/02/24
Dispozitia 101/2023Încetarea plății ajutorului social familiei (date cu caracter personal)2023/02/22
Dispozitia 100/2023Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2023/02/22
Dispozitia 99/2023Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023 la nivelul comunei Unirea, județul Brăila2023/02/21
Dispozitia 98/2023Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 28.02.20232023/02/21
Dispozitia 97/2023Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/02/16
Dispozitia 96/2023Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2023/02/16
Dispozitia 95/2023Acordarea unui ajutor de urgență reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea (date cu caracter personal)2023/02/13
Dispozitia 94/2023Majorare salariu de bază a secretarului general, pentru proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile2023/02/10
Dispozitia 93/2023Majorare salariu de bază inspector, grad profesional principal, pentru proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile2023/02/10
Dispozitia 92/2023Majorare salariu de bază inspector, grad profesional asistent, pentru proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile2023/02/10
Dispozitia 91/2023Majorare salariu de bază inspector, grad profesional asistent, pentru proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile2023/02/10
Dispozitia 90/2023Majorarea indemnizației lunare a viceprimarului pentru proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile2023/02/10
Dispozitia 89/2023Majorarea indemnizației lunare a primarului pentru proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile2023/02/10
Dispozitia 88/2023Constituirea echipei de implementare a proiectului „Reabilitare termică și energetică a obiectivului educațional Școala cu clasele I-VIII Valea Cânepii, propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C10 Fondul Local”2023/02/10
Dispozitia 87/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/02/09
Dispozitia 86/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/02/09
Dispozitia 85/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/02/09
Dispozitia 84/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/02/09
Dispozitia 83/2023Încetarea dreptului la stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/02/09
Dispozitia 82/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/02/09
Dispozitia 81/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/02/09
Dispozitia 80/2023Actualizarea Regulamentului de perfecționare profesională a salariaților și a Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate a primaruluic comunei Unirea, județul Brăila pe anul 20232023/02/03
Dispozitia 79/2023Respingerea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2023/02/03
Dispozitia 78/2023Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 08.02.20232023/02/03
Dispozitia 77/2023Acordarea unui ajutor de urgență reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea (date cu caracter personal)2023/02/03
Dispozitia 76/2023Acordarea unui ajutor de urgență reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea (date cu caracter personal)2023/02/01
Dispozitia 75/2023Încetarea plății ajutorului social familiei (date cu caracter personal)2023/02/01
Dispozitia 74/2023Programarea concediilor de odihnă pentru anul 2023 a aparatului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Unirea2023/01/31
Dispozitia 73/2023Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2023/01/31
Dispozitia 72/2023Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, a suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 21.12.2022 – 20.01.20232023/01/27
Dispozitia 71/2023Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 31.01.20232023/01/25
Dispozitia 70/2023Acordarea unui ajutor de urgență reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea (date cu caracter personal)2023/01/25
Dispozitia 69/2023Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/01/25
Dispozitia 68/2023Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/01/25
Dispozitia 67/2023Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2023/01/17
Dispozitia 66/2023Actualizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în comuna Unirea, județul Brăila2023/01/17
Dispozitia 65/2023Stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul Primăriei Unirea, județul Brăila2023/01/16
Dispozitia 64/2023Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei având ca titular (date cu caracter personal)2023/01/13
Dispozitia 63/2023Modificarea numărului de ore de acțiuni sau lucrări de interes local persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social2023/01/12
Dispozitia 62/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/01/10
Dispozitia 61/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/01/10
Dispozitia 60/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/01/10
Dispozitia 59/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/01/10
Dispozitia 58/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/01/10
Dispozitia 57/2023Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2023/01/10
Dispozitia 56/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 55/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 54/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 53/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 52/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 51/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 50/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 49/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 48/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 47/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 46/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 45/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 44/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 43/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 42/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 41/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 40/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 39/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 38/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 37/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 36/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 35/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 34/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 33/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 32/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 31/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 30/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 29/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 28/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 27/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 26/2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 25./2023Majorarea salariului de bază (date cu caracter personal)2023/01/09
Dispozitia 24/2023Majorarea indemnizației lunare începând cu luna ianuarie 20232023/01/09
Dispozitia 23/2023Majorarea indemnizației lunare începând cu luna ianuarie 20232023/01/09
Dispozitia 22/2023Constituirea echipei de implementare a proiectului „Piste de biciclete în intravilanul comunei Unirea, județul Brăila, propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C10 Fondul Local”2023/01/09
Dispozitia 21/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 20/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 19/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 18/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 17/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 16/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 15/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 14/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 13/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 12/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 11/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 10/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 9/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 8/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 7/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 6/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 5/2023Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2023/01/04
Dispozitia 4/2023Organizarea activității de control financiar preventiv propriu în cadrul instituției primarului comunei Unirea în anul 20232023/01/04
Dispozitia 3/2023Menținerea acordării, lunar, a indemnizației de hrană, începând cu data de 01 ianuarie 2023, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitatea al primarului comunei Unirea, județul Brăila2023/01/04
Dispozitia 2/2023Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 09.01.20232023/01/04
Dispozitia 1/2023Încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa A în sumă de …. din anii anteriori2023/01/04
Dispozitia 401/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/12/30
Dispozitia 400/2022privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/12/30
Dispozitia 399/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/12/30
Dispozitia 398/2022privind Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie și energie electrică, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 21.11 – 20.12.20222022/12/29
Dispozitia 397/2022privind Încetarea ajutorului pentru încălzirealocuinței și a suplimentului pentru încălzirea locuinței având ca titular pe ….(date cu caracter personal)2022/12/27
Dispozitia 396/2022privind Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția – Amenajare loc de joacă pentru copii și sistematizare verticală teren aferent sediu secundar Primăria comunei Unirea, sat Valea Cânepii, județul Brăila2022/12/22
Dispozitia 395/2022privind Aprobarea listelor de distribuție a pachetelor conținând produse alimentare tranșa 5 distribuite categoriilor de persoane defavorizate conform art. 3 alin. (1) lit. „a”, „b” și „c” din OUG nr. 84/20222022/12/21
Dispozitia 394/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 27 decembrie 20222022/12/21
Dispozitia 393/2022privind Rectificarea bugetului local pentru VENITURI – 11.02..06, 37.02.03, 37.02.04 și secțiunea dezvoltare la cap. 65.02.50, 61.02.50 și 70.02.062022/12/21
Dispozitia 392/2022privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/12/20
Dispozitia 391/2022privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/12/20
Dispozitia 390/2022privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/12/20
Dispozitia 389/2022privind Acordarea unui ajutor de urgență numitei (date cu caracter personal)2022/12/19
Dispozitia 388/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 19.12.20222022/12/15
Dispozitia 387/2022privind Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția – Modernizarea străzi în comuna Unirea, județul Brăila2022/12/12
Dispozitia 386/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/12/12
Dispozitia 385/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/12/12
Dispozitia 384/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/12/12
Dispozitia 383/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/12/12
Dispozitia 382/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/12/12
Dispozitia 381/2022privind Aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului implementării acestuia și a persoanei responsabile pentru implementarea SNA 2021-2025 la nivelul comunei Unirea2022/11/29
Dispozitia 380/2022privind Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie și energie electrică, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 15.10 – 20.11.20222022/11/29
Dispozitia 379/2022privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2022/11/29
Dispozitia 378/2022privind Încetarea contractului indevidual de muncă, angajat ca asistent personal al persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/11/29
Dispozitia 377/2022privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/11/28
Dispozitia 376/2022privind Stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul Primariei Unirea2022/11/22
Dispozitia 375/2022privind Acordarea unui ajutor de urgență (date cu caracter personal)2022/11/22
Dispozitia 374/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 29 noiembrie 20222022/11/22
Dispozitia 373/2022privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru gradiniță (date cu caracter personal)2022/11/16
Dispozitia 372/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/11/16
Dispozitia 371/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/11/16
Dispozitia 370/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/11/16
Dispozitia 369/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/11/16
Dispozitia 368/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 07.11.20222022/11/11
Dispozitia 367/2022privind Actualizarea comisiei locale pentru aplicarea prevederilor în baza Legii nr. 15/20222022/11/09
Dispozitia 366/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/11/07
Dispozitia 365/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/10/31
Dispozitia 364/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/10/31
Dispozitia 363/2022privind Angajarea cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal (date cu caracter personal)2022/10/31
Dispozitia 362/2022privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/10/31
Dispozitia 361/2022privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2022/10/28
Dispozitia 360/2022privind Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/10/26
Dispozitia 359/2022privind Rectificarea din oficiu a actelor de naștere exemplarele nr.I și II și de căsătorie, exemplarele I și II, înregistrate în registrele de stare civilă ale localității Osmanu, comuna Unirea, județul Brăila2022/10/26
Dispozitia 358/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/10/25
Dispozitia 357/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/10/25
Dispozitia 355/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/10/20
Dispozitia 354/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/10/20
Dispozitia 353/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/10/20
Dispozitia 352/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/10/20
Dispozitia 351/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/10/20
Dispozitia 350/2022privind Suspendarea raportului de serviciu a funcționarului public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 3, compartiment stare civilă, resurse umane, pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani2022/10/17
Dispozitia 349/2022privind Convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 13.10.20222022/10/12
Dispozitia 348/2022privind Actualizarea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial2022/10/10
Dispozitia 347/2022privind Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din bugetul UAT Unirea și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale2022/10/10
Dispozitia 346/2022privind Delegarea atribuțiilor referent asistent Compartiment asistență socială, secretarului general al comunei Unirea2022/10/10
Dispozitia 345/2022privind Constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoarele cadastrale nr. 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de la nivelul UAT Unirea2022/10/07
Dispozitia 344/2022privind Acordarea unui ajutor de urgență (date cu caracter personal)2022/10/05
Dispozitia 343/2022privind Acordarea unui ajutor de urgență reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea (date cu caracter personal)2022/10/05
Dispozitia 342/2022privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/09/30
Dispozitia 341/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 03.10.20222022/09/29
Dispozitia 340/2022privind Constituirea comisiei speciale pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al UAT Unirea2022/09/28
Dispozitia 339/2022privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2022/09/28
Dispozitia 338/2022privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2022/09/28
Dispozitia 337/2022privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2022/09/28
Dispozitia 336/2022privind Delegarea atribuțiilor responsabilului de urbanism, amenajarea teritoriului și al autorizării executării lucrărilor în construcții dlui Mitu Marian -inspector principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea2022/09/27
Dispozitia 335/2022privind Delegarea atribuțiilor funcției de inspector principal din cadrul Compartimentului cadastru și agricultură, către domnul Mitu Marian, inspector principal Compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, începând cu data de 28.09.2022 și completarea fișei de post2022/09/27
Dispozitia 334/2022privind Aprobarea cererii de acordarea a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/09/27
Dispozitia 333/2022privind Convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 28.09.20222022/09/27
Dispozitia 332/2022privind Continuarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav2022/09/26
Dispozitia 331/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/09/26
Dispozitia 330/2022privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2022/09/26
Dispozitia 329/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/19
Dispozitia 328/2022privind Delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 327/2022privind Aprobarea cererii de acordare a ajutorului social (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 326/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 325/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 324/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 323/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 322/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 321/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 320/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 319/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 318/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 317/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 316/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 315/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 314/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 313/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 312/2022privind Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/09/15
Dispozitia 311/2022privind Modificarea comisiei operative și desemnarea a doi membri în Comisia Centrală de Inventariere a Operatorului SC CUP Dunărea Brăila SA pentru inventarierea bunurilor, datoriilor și a documentelor care constituie arhiva tehnică-aparținând sistemului public de alimentare cu apă din Aria Delegată a Delegatarului Unitatea Administrativ Teritorială Unirea2022/09/15
Dispozitia 310/2022privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal, compartiment cadastru (date cu caracter personal)2022/09/14
Dispozitia 309/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară2022/09/14
Dispozitia 308/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/09/13
Dispozitia 307/2022privind Modificarea contractului individual de muncă nr. 75/20222022/09/13
Dispozitia 306/2022privind Delegarea atribuțiilor de referent superior, Compartiment finanțe, contabilitate, impozite și taxe (date cu caracter personal)2022/09/09
Dispozitia 305/2022privind Menținerea în funcția contractuală de asistent personal a domnului al persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/09/08
Dispozitia 304/2022privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2022/09/08
Dispozitia 303/2022privind Modificare raport de serviciu prin transfer la cerere (date cu caracter personal)2022/09/01
Dispozitia 302/2022privind Actualizarea Centrului Operativ cu Activitate Temporară al comunei Unirea2022/08/31
Dispozitia 301/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/31
Dispozitia 300/2022privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2022/08/31
Dispozitia 299/2022privind Numirea reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/08/31
Dispozitia 298/2022privind Actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Unirea2022/08/31
Dispozitia 297/2022privind Acordarea gradației 4 agentului de securitate, compartiment pază (date cu caracter personal)2022/08/31
Dispozitia 296/2022privind Modificarea numărului de memebri și a cunatumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/29
Dispozitia 295/2022privind Modificarea cuantumului ajutorului social (date cu caracter personal)2022/08/29
Dispozitia 294/2022privind Modificarea numărului de memebri și a cunatumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/29
Dispozitia 293/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/29
Dispozitia 292/2022privind Aprobarea cererii de acordarea a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/29
Dispozitia 291/2022privind Desemnarea reprezenatantului Primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Unirea în anul școlar 2022-2023 (date cu caracter personal)2022/08/29
Dispozitia 290/2022privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/08/29
Dispozitia 289/2022privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/08/29
Dispozitia 288/2022privind Desemnarea reprezentantului Primarului în Grupul de Acțiune Antibullying al Școlii Gimnaziale Unirea în anul școlar 2022-2023 (date cu caracter personal)2022/08/26
Dispozitia 287/2022privind Convocarea Consiliului Local Unirea în ședință ordinară2022/08/24
Dispozitia 286/2022privind Aprobarea cererii de acordare alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/19
Dispozitia 285/2022privind Acordarea unui ajutor de urgență reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea (date cu caracter personal)2022/08/19
Dispozitia 284/2022privind Modificarea modificarea comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale, în vederea acordării alocației pentru susținerea familiei, ajutorului social, încălzirea locuinței, ajutorului de urgență, stimularea achiziționării unui calculator pentru elevi, Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, persoane cu handicap și asistenții personali, instanțelor de judecată, protecția copilului, poliție, comisii de expertiză medicală, prestații sociale și alte instituții2022/08/19
Dispozitia 283/2022privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2022/08/19
Dispozitia 282/2022privind Delegarea atribuțiilor de referent superior, Compartiment finanțe, contabilitate, impozite și taxe (date cu caracter personal)2022/08/18
Dispozitia 281/2022privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2022/08/16
Dispozitia 280/2022privind Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/08/16
Dispozitia 279/2022privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal, compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă (date cu caracter personal)2022/08/12
Dispozitia 278/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/08/10
Dispozitia 277/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/10
Dispozitia 276/2022privind Delegarea atribuțiilor de achiziții publice (date cu caracter personal)2022/08/10
Dispozitia 275/2022privind Delegarea atribuțiilor de registratură și stare civilă (date cu caracter personal)2022/08/10
Dispozitia 274/2022privind Delegarea atribuțiilor de șofer, compartiment deservire (date cu caracter personal)2022/08/09
Dispozitia 273/2022privind Convocarea Consiliului Local Unirea în ședință extraordinară2022/08/08
Dispozitia 272/2022privind Acordarea unui ajutor de urgență reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea (date cu caracter personal)2022/08/08
Dispozitia 271/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/08
Dispozitia 270/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/08
Dispozitia 269/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/08
Dispozitia 268/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/08
Dispozitia 267/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/08/08
Dispozitia 266/2022privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal Compartiment registrul agricol (date cu caracter personal)2022/07/29
Dispozitia 265/2022privind Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/07/29
Dispozitia 264/2022privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/07/28
Dispozitia 263/2022privind Desemnarea reprezentanților UAT Unirea în vederea raportării în platforma informatică SALT (date cu caracter personal)2022/07/28
Dispozitia 262/2022privind Revocarea dispoziției nr. 236 din 27.06.2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/07/25
Dispozitia 261/2022privind Modificarea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea concesionării aparținând domeniului privat al comunei Unirea2022/07/25
Dispozitia 260/2022privind Convocarea Consiliului Local Unirea în ședință ordinară la data de 29 iulie 20222022/07/22
Dispozitia 259/2022privind Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/07/22
Dispozitia 258/2022privind Aprobarea alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/07/22
Dispozitia 257/2022privind Încadrarea pe funcția publică de inspector asistent, clasa I, grad profesional asistent, compartiment finanțe, contabilitate, impozite și taxe (date cu caracter personal)2022/07/20
Dispozitia 256/2022privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2022/07/20
Dispozitia 255/2022privind Delegarea atribuțiilor secretarului general al comunei (date cu caracter personal)2022/07/20
Dispozitia 254/2022privind Acordarea gradației nr. 2 asistentului personal (date cu caracter personal)2022/07/18
Dispozitia 253/2022privind Acordarea gradației nr. 2 asistentului personal (date cu caracter personal)2022/07/18
Dispozitia 252/2022privind Acordarea gradației nr. 2 asistentului personal (date cu caracter personal)2022/07/18
Dispozitia 251/2022privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2022/07/18
Dispozitia 250/2022privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/07/18
Dispozitia 249/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/07/14
Dispozitia 248/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/07/14
Dispozitia 247/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/07/14
Dispozitia 246/2022privind Constituirea comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale, în vederea acordării alocației pentru susținerea familiei, ajutorului social, încălzirea locuinței, ajutorului de urgență, stimularea achiziționării unui calculator pentru elevi, Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, persoane cu handicap și asistenții personali, instanțelor de judecată, protecția copilului, poliție, comisii de expertiză medicală, prestații sociale și alte instituții2022/07/08
Dispozitia 245/2022privind Modificarea și completarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară2022/07/08
Dispozitia 244/2022privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea închirierii încăperii nr. 3, parte din construcția C2 – grădiniță identificată cadastral sub nr. 70103 C2 în suprafață de 10,5 mp situat în Unirea, str. Școlii, nr. 32, având destinația de cabinet veterinar în domeniul public al comunei Unirea2022/07/08
Dispozitia 243/2022privind Delegarea atribuțiilor de șofer (date cu caracter personal)2022/07/05
Dispozitia 242/2022privind Delegarea atribuțiilor de registratură și stare civilă (date cu caracter personal)2022/06/30
Dispozitia 241/2022privind Delegarea atribuțiilor de achiziții publice (date cu caracter personal)2022/06/30
Dispozitia 240/2022privind Acordarea gradației 4 secretarului general al comunei Unirea (date cu caracter personal)2022/06/29
Dispozitia 239/2022privind Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția – Amenajare alei pietonale în Valea Cânepii, comuna Unirea2022/06/29
Dispozitia 238/2022privind Acordarea gradației 2 asistentului personal al persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/06/29
Dispozitia 237/2022privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/06/28
Dispozitia 236/2022privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/06/27
Dispozitia 235/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/06/27
Dispozitia 234/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/06/27
Dispozitia 233/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/06/27
Dispozitia 232/2022privind Convocarea Consiliului Local Unirea în ședință ordinară la data de 30 iunie 20222022/06/24
Dispozitia 231/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/06/24
Dispozitia 230/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/06/24
Dispozitia 229/2022privind Continuarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/06/24
Dispozitia 228/2022privind Aprobarea cererii de acordare a ajutorului social (date cu caracter personal)2022/06/24
Dispozitia 227/2022privind Modificarea comisiei de control și inspecție în amenajarea teritoriului și urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcții și supravegherea pieței produselor pentru construcții, precum și cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții2022/06/23
Dispozitia 226/2022privind Desemnarea ca persoană responsabilă cu înregistrarea, verificarea, completarea, validarea și actualizarea elementelor de nomenclatură stradală – RENNS (date cu caracter personal)2022/06/23
Dispozitia 225/2022privind Modificarea responsabilului cu atribuții de transmitere REVISAL (date cu caracter personal)2022/06/23
Dispozitia 224/2022privind Modificarea persoanelor responsabile la nivelul primăriei comunei în vederea aplicării Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol2022/06/23
Dispozitia 223/2022privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică (date cu caracter personal)2022/06/22
Dispozitia 222/2022privind Acordarea gradației consilier, grad profesional asistent (date cu caracter personal)2022/06/20
Dispozitia 221/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/06/20
Dispozitia 220/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/06/20
Dispozitia 219/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/06/20
Dispozitia 218/2022privind Convocarea ConsiliuluiLocal al comunei Unirea în ședință extraordinară în data de 22.06.20222022/06/17
Dispozitia 217/2022privind Modificarea comisiei de recepție pentru bunuri, servicii și lucrări achiziționate la nivelul comunei Unirea2022/06/14
Dispozitia 216/2022privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal Compartiment situații de urgență și Protecție Civilă (date cu caracter personal)2022/06/14
Dispozitia 215/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/06/09
Dispozitia 214/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/06/09
Dispozitia 213/2022privind Prelungirea contractului de muncă al asistentului personal (date cu caracter personal)2022/06/09
Dispozitia 212/2022privind Cu privire la delegarea atribuțiilor responsabilului de urbanism, amenjarea teritoriului și al autorizării executării lucrărilor în construcții (date cu caracter personal)2022/06/07
Dispozitia 211/2022privind Încadrarea domnului pe funcția publică de inspector, grad profesional principal, Compartiment cadastru și agricultură, începând cu data de 14.06.2022 (date cu caracter personal)2022/06/07
Dispozitia 210/2022privind Delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei (date cu caracter personal)2022/06/07
Dispozitia 208/2022privind Delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă2022/05/31
Dispozitia 207/2022privind Modificarea echipei de implementare a proiectului Eficiență în desfășurarea activităților școlare în contextul actual al pandemiei cu coronavirus SARS-COV-22022/05/31
Dispozitia 206/2022privind Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția – Modernizare străzi în satul Unirea și Valea Cânepii2022/05/31
Dispozitia 205/2022privind Aprobarea listelor de distribuție a pachetelor conținând produse alimentare tranșa 4 distribuite categoriilor de persoane defavorizate conform art. 3 alin. (1) din OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea suplimentării POAD2022/05/26
Dispozitia 204/2022privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/05/26
Dispozitia 203/2022privind Actualizarea comisiei locale pentru aplicarea prevederilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală2022/05/25
Dispozitia 202/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 31 mai 20222022/05/25
Dispozitia 201/2022privind Încadrarea în funcția contractuală de muncitor necalificat, compartiment Gospodărire comunală, începând cu data de 25.05.20222022/05/20
Dispozitia 200/2022privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2022/05/20
Dispozitia 199/2022privind Delegarea atribuțiilor de resurse umane (date cu caracter personal)2022/05/18
Dispozitia 198/2022privind Delegarea atribuțiilor de stare civilă (date cu caracter personal)2022/05/18
Dispozitia 197/2022privind Acordarea unui ajutor de urgență (date cu caracter personal)2022/05/16
Dispozitia 196/2022privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/05/16
Dispozitia 195/2022privind Modificarea numărului de membri și menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/05/11
Dispozitia 194/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/05/11
Dispozitia 193/2022privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/05/11
Dispozitia 192/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/05/11
Dispozitia 191/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/05/11
Dispozitia 190/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/05/11
Dispozitia 189/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/05/11
Dispozitia 209/2022privind Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de execuție vacante de inspector asistent, compartiment finanțe, contabilitate, impozite și taxe2022/05/06
Dispozitia 188/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 09.05.20222022/05/05
Dispozitia 187/2022privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2022/04/29
Dispozitia 186/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/04/29
Dispozitia 185/2022privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/04/28
Dispozitia 184/2022privind Schimbarea reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/04/28
Dispozitia 183/2022privind Angajarea cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal (date cu caracter personal)2022/04/28
Dispozitia 182/2022privind Constituirea comisiilor de concurs și de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului cadastru și agricultură2022/04/28
Dispozitia 181/2022privind Modificarea bugetului local pentru secțiunea dezvoltare2022/04/27
Dispozitia 179/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 29 aprilie 20222022/04/20
Dispozitia 180/2022privind Constituirea comisiilor de concurs și de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de muncitor necalificat, compartiment gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea2022/04/20
Dispozitia 178/2022privind Aprobarea cererii de acordare a ajutorului social (date cu caracter personal)2022/04/18
Dispozitia 177/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/04/15
Dispozitia 176/2022privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică (date cu caracter personal)2022/04/14
Dispozitia 175/2022privind Încetarea suolimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2022/04/14
Dispozitia 174/2022privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/04/14
Dispozitia 173/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/04/14
Dispozitia 172/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/04/14
Dispozitia 171/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/04/14
Dispozitia 170/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/04/14
Dispozitia 169/2022privind Acordarea gradației 4 bibliotecar treapta I începând cu luna mai (date cu caracter personal)2022/04/14
Dispozitia 168/2022privind Stabilirea salariului de baza secretar general începând cu luna aprilie 2022 (date cu caracter personal)2022/04/12
Dispozitia 167/2022privind Modificarea echipei de implementare a proiectului2022/04/12
Dispozitia 166/2022privind Aprobarea regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei pe perioada 2022-20262022/04/12
Dispozitia 165/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/04/12
Dispozitia 164/2022privind Delegarea atribuțiilor funcției de inspector superior din cadrul compartimentului finanțe, contabilitate, impozite și taxe, începând cu data de 01.04.20222022/04/05
Dispozitia 163/2022privind Încadrarea domnului pe funcția publică de inspector, grad profesional asistent, Compartiment finanțe, contabilitate, impozite și taxe , începând cu data de 11.04.20222022/04/05
Dispozitia 162/2022privind Acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică2022/03/31
Dispozitia 161/2022privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică și recuperare sumă încasată necuvenit (date cu caracter personal)2022/03/31
Dispozitia 160/2022privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică și recuperare sumă încasată necuvenit (date cu caracter personal)2022/03/31
Dispozitia 159/2022privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică și recuperare sumă încasată necuvenit (date cu caracter personal)2022/03/31
Dispozitia 158/2022privind Încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică și recuperare sumă încasată necuvenit (date cu caracter personal)2022/03/31
Dispozitia 157/2022privind Modificarea reprezentantului primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale comuna Unirea în anul 2021-20222022/03/31
Dispozitia 156/2022privind Modificarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/03/31
Dispozitia 155/2022privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2022/03/31
Dispozitia 154/2022privind Delegarea atribuțiilor responsabilului de urbanism, amenjarea teritoriului și al autorizării executării lucrărilor în construcții (date cu caracter personal)2022/03/31
Dispozitia 153/2022privind Delegarea atribuțiilor funcției de inspector principal din cadrul Compartimentului cadastru și agricultură (date cu caracter personal)2022/03/31
Dispozitia 152/2022privind Delegarea atribuțiilor privind aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privatăa statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului2022/03/31
Dispozitia 151/2022privind Modificarea bugetului local pentru trimestrul II al anului 2022 cu afectarea subcapitolului2022/03/29
Dispozitia 150/2022privind Stabilirea activității ce urmează să fie prestată de contravenientul, condițiile de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/03/28
Dispozitia 149/2022privind Stabilirea cuantumului beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei începând cu data de 01.03.2022 de la nivelul comunei Unirea2022/03/25
Dispozitia 148/2022privind Stabilirea cuantumului și a numărului lunar de ore beneficiarilor de ajutor social familiei începând cu data de 01.03.2022 de la nivelul comunei Unirea2022/03/25
Dispozitia 147/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 31 martie 20222022/03/24
Dispozitia 146/2022privind Modificarea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a conteastațiilor pentru ocuparea funcției de execuție vacante de inspector, grad profesional asistent, Compartiment finanțe, contabilitate, impozite și taxe2022/03/24
Dispozitia 145/2022privind Modificare raportde serviciu prin transfer în interesul serviciului (date cu caracter personal)2022/03/24
Dispozitia 144/2022privind Modificare raportde serviciu prin transfer în interesul serviciului (date cu caracter personal)2022/03/24
Dispozitia 143/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/03/21
Dispozitia 142/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/03/21
Dispozitia 141/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/03/21
Dispozitia 140/2022privind Încetarea alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/03/16
Dispozitia 139/2022privind Încetarea alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/03/16
Dispozitia 138/2022privind Acordarea unui ajutor de urgență numitei reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormântarea (date cu caracter personal)2022/03/14
Dispozitia 137/2022privind Încetarea ajutorului social și a suplimentului pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2022/03/14
Dispozitia 136/2022privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/03/14
Dispozitia 135/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/03/14
Dispozitia 134/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/03/14
Dispozitia 133/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/03/14
Dispozitia 132/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/03/14
Dispozitia 131/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/03/14
Dispozitia 130/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/03/14
Dispozitia 129/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 15.03.20222022/03/11
Dispozitia 128/2022privind Desemnarea dirigintelui de șantier pentru a asigura verificarea și supravegherea execuției corecte a lucrărilor de construcții aferente investiției2022/03/07
Dispozitia 127/2022privind Delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei (date cu caracter personal)2022/03/03
Dispozitia 126/2022privind Schimbarea titularului suplimentului ajutorului pentru încălzirea locuinței în persoana soției supraviețuitoare (date cu caracter personal)2022/02/28
Dispozitia 125/2022privind Constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Unirea2022/02/28
Dispozitia 124/2022privind Delegarea atribuțiilor de secretariat, relații cu publicul (date cu caracter personal)2022/02/28
Dispozitia 123/2022privind Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de execuție vacante de inspector asistent, compartiment finanțe, contabilitate, impozite și taxe2022/02/28
Dispozitia 122/2022privind Continuarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/02/28
Dispozitia 121/2022privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/02/28
Dispozitia 120/2022privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2022/02/28
Dispozitia 119/2022privind Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, a suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 21.01.2022-20.02.20222022/02/28
Dispozitia 118/2022privind Aprobarea Planului de Pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Unirea în anul 20222022/02/25
Dispozitia 117/2022privind Convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 25.02.20222022/02/24
Dispozitia 116/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/23
Dispozitia 115/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/23
Dispozitia 114/2022privind Modificarea numărului de membri și menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/23
Dispozitia 113/2022privind Modificarea numărului de membri și menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/23
Dispozitia 112/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/23
Dispozitia 111/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 23.02.20222022/02/18
Dispozitia 110/2022privind Prelungirea contractului de muncă al asistentului personal (date cu caracter personal)2022/02/18
Dispozitia 109/2022privind Numirea funcționarului public definitiv (date cu caracter personal)2022/02/17
Dispozitia 108/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/16
Dispozitia 107/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/16
Dispozitia 106/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/16
Dispozitia 105/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/16
Dispozitia 104/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/14
Dispozitia 103/2022privind Modificarea și completarea dispoziției nr. 92/12.02.2021(date cu caracter personal)2022/02/14
Dispozitia 102/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/02/14
Dispozitia 101/2022privind Modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă începând cu data de 15.02.2022 (date cu caracter personal)2022/02/14
Dispozitia 100/2022privind Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, a suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică (date cu caracter personal)2022/02/14
Dispozitia 99/2022privind Modificarea comisiei de selecționare a documentelor din arhivă create și deținute de Consiliul Local al comunei Unirea și Primăria comunei Unirea2022/02/14
Dispozitia 98/2022privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 97/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 96/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 95/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 94/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 93/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 92/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 91/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 90/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 89/2022privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 88/2022privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 87/2022privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 86/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 85/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/02/07
Dispozitia 84/2022privind Stabilirea salariului de baza inspector principal începând cu luna februarie 2022 (date cu caracter personal)2022/02/04
Dispozitia 83/2022privind Modificarea echipei de implementare a proiectului2022/02/04
Dispozitia 82/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/02/04
Dispozitia 81/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/02/04
Dispozitia 80/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 10.02.20222022/02/04
Dispozitia 79/2022privind Acordarea gradației 5, asistent personal începând cu luna februarie 2022 (date cu caracter personal)2022/02/02
Dispozitia 78/2022privind Acordarea gradației 2 compartiment asistență socială (date cu caracter personal)2022/02/02
Dispozitia 77/2022privind Acordarea gradației 5 compartiment deservire (date cu caracter personal)2022/02/02
Dispozitia 76/2022privind Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, a suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 21.12.2021-20.01.20222022/01/31
Dispozitia 75/2022privind Modificarea numărului de membri și modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/01/31
Dispozitia 74/2022privind Desemnarea persoanei pentru acordarea asistenței în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 73/2022privind Majorarea salariului de bază muncitor necalificat începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 72/2022privind Menținerea salariului de bază paznic începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 71/2022privind Menținerea salariului de bază paznic începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 70/2022privind Menținerea salariului de bază paznic începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 69/2022privind Menținerea salariului de bază șofer începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 68/2022privind Menținerea salariului de bază guard începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 67/2022privind Menținerea salariului de bază bibliotecar începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 66/2022privind Menținerea salariului de bază referent debutant începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 65/2022privind Menținerea salariului de bază referent superior începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 64/2022privind Menținerea salariului de bază referent superior începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 63/2022privind Menținerea salariului de bază inspector asistent începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 62/2022privind Menținerea salariului de bază inspector principal începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 61/2022privind Menținerea salariului de bază inspector principal începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 60/2022privind Menținerea salariului de bază inspector principal începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 59/2022privind Menținerea salariului de bază inspector principal începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 58/2022privind Menținerea salariului de bază inspector superior începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 57/2022privind Menținerea salariului de bază secretar general începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 56/2022privind Menținerea indemnizației lunare a viceprimarului începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 55/2022privind Menținerea indemnizației lunare a primarului începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/28
Dispozitia 54/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 53/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 52/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 51/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 50/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 49/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 48/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 47/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 46/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 45/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 44/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 43/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 42/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 41/2022privind Majorararea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 40/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 39/2022privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 38/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/01/27
Dispozitia 37/2022privind Încetarea plății ajutorului social familiei (date cu caracter personal)2022/01/26
Dispozitia 25/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 28.01.20222022/01/21
Dispozitia 24/2022privind Desemnarea doamnei ca persoană responsabilă cu activitatea de arhivă din cadrul Primăriei comunei Unirea (date cu caracter personal)2022/01/19
Dispozitia 23/2022privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2022/01/18
Dispozitia 22/2022privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul .., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2022/01/17
Dispozitia 21/2022privind Organizarea activității de control financiar preventiv propriu în cadrul instituției primarului în anul 20222022/01/17
Dispozitia 20/2022privind Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, a suplimentului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energia electrică și recuperare sumă încasată necuvenit (date cu caracter personal)2022/01/13
Dispozitia 19/2022privind Delegarea atribuțiilor de consilier asistent din cadrul compartimentului achiziții publice, începând cu data de 17.01.2022 (date cu caracter personal)2022/01/12
Dispozitia 18/2022privind Modificarea cuantumului ajutorului social familiei (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 17/2022privind Încetarea plății ajutorului social având ca titular (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 16/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 15/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 14/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 13/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 12/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 11/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 10/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 9/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 8/2022privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 7/2022privind Modificarea numărului de ore de acțiuni sau lucrări de interese local persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social2022/01/11
Dispozitia 6/2022privind Modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului începând cu data de 17.01.2022 (date cu caracter personal)2022/01/11
Dispozitia 5/2022privind Actualizarea Regulamentului de perfecționare profesională a salariaților și a Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual, din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea2022/01/10
Dispozitia 4/2022privind Programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022 a aparatului de specialitate din cadrul primăriei comunei Unirea2022/01/05
Dispozitia 2/2022privind Delegarea atribuțiilor funcției de inspector principal din cadrul Compartimentului finanțe, contabilitate, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate, începând cu data de 03.01.20222022/01/03
Dispozitia 1/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 07.01.20222022/01/03
Dispozitia 385/2021privind Acordarea ajutoruluipentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie și energie eletrică, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri în perioada 21.11-20.12.20212021/12/30
Dispozitia 384/2021privind Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav și recuperare sumă încasată necuvenit (date cu caracter personal)2021/12/29
Dispozitia 383/2021privind Numire reprezentant legal pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/12/29
Dispozitia 382/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență (date cu caracter personal)2021/12/28
Dispozitia 381/2021privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect „Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție modernizare drumului comunal DC198 din comuna Unirea – continuare lucrări”2021/12/27
Dispozitia 380/2021privind Constituirea comisiei de recepție finală privind recepția finală a lucrării „Construire teren de sport multifuncțional în localitate Valea Cânepii”2021/12/23
Dispozitia 379/2021privind Modificarea numărului de membri și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/12/22
Dispozitia 378/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 28.12.20212021/12/21
Dispozitia 377/2021privind Constituirea comisiei de recepție privind recepția finală a lucrării „Reabilitare Școala Gimnazială Unirea”2021/12/14
Dispozitia 376/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/12/10
Dispozitia 375/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/12/10
Dispozitia 374/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/12/10
Dispozitia 373/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/12/10
Dispozitia 372/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/12/10
Dispozitia 371/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/12/10
Dispozitia 370/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/12/10
Dispozitia 369/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/12/10
Dispozitia 368/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/12/10
Dispozitia 367/2021privind Modificarea numărului de membri și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/12/10
Dispozitia 366/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 14 decembrie 20212021/12/10
Dispozitia 365/2021privind Stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul Primăriei comunei Unirea2021/11/26
Dispozitia 364/2021privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/11/26
Dispozitia 363/2021privind Acordarea ajutoruluipentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie și energie eletrică, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri în perioada 01-20.11.20212021/11/26
Dispozitia 362/2021privind Modificarea bugetului local pentru trimestrul IV2021/11/25
Dispozitia 361/2021privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal stare civilă pe perioada concediului (date cu caracter personal)2021/11/22
Dispozitia 360/2021privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal cadastru pe perioada concediului (date cu caracter personal)2021/11/22
Dispozitia 359/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/11/22
Dispozitia 358/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 26.11.20212021/11/19
Dispozitia 357/2021privind Rectificarea actului de naștere (date cu caracter personal)2021/11/19
Dispozitia 356/2021privind Rectificarea actului de naștere (date cu caracter personal)2021/11/19
Dispozitia 355/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 15.11.20212021/11/10
Dispozitia 354/2021privind Delegarea atribuțiilor de muncitor necalificat pe perioada concediului (date cu caracter personal)2021/11/08
Dispozitia 353/2021privind Modificarea Comisiei comunei Unirea pentru recesământul populației și locuințelor din anul 20212021/11/08
Dispozitia 352/2021privind Delegarea atribuțiilor de șofer pe perioada concediului (date cu caracter personal)2021/11/08
Dispozitia 351/2021privind Delegarea atribuțiilor consilier asistent achiziții publice pe perioada concediului (date cu caracter personal)2021/11/08
Dispozitia 350/2021privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentu grădiniță (date cu caracter personal)2021/11/08
Dispozitia 349/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/11/08
Dispozitia 348/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/11/08
Dispozitia 347/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/11/08
Dispozitia 346/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/11/08
Dispozitia 345/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/11/08
Dispozitia 344/2021privind Modificarea numărului de membri și menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/10/29
Dispozitia 343/2021privind Modificarea numărului de membri și menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/10/29
Dispozitia 342/2021privind Suspendarea plății ajutorului social familiei (date cu caracter personal)2021/10/29
Dispozitia 341/2021privind Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/10/29
Dispozitia 340/2021privind Constituirea comisiei de disciplină pentru funcționarii publici din cadrul primăriilor comunelor Bordei Verde, Viziru și Unirea2021/10/29
Dispozitia 339/2021privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal, compartiment impozite și taxe începând cu data 01.11.2021 și completarea fișei de post (date cu caracter personal)2021/10/29
Dispozitia 338/2021privind Actualizarea fișei de post a referentului superior începând cu 01.11.2021 (date cu caracter personal)2021/10/29
Dispozitia 337/2021privind Transformarea postului de bibliotecar în treapta I ca urmare a promovării în grad profesional2021/10/29
Dispozitia 336/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/10/28
Dispozitia 335/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/10/28
Dispozitia 334/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/10/28
Dispozitia 333/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/10/28
Dispozitia 332/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/10/28
Dispozitia 331/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/10/28
Dispozitia 330/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/10/28
Dispozitia 329/2021privind Angajarea cu contract individual de muncă a asistentului personal al persoanei cu handicap (date cu caracter personal)2021/10/28
Dispozitia 328/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 29.10.20212021/10/22
Dispozitia 327/2021privind Rectificarea bugetului în vederea acoperirii sumei necesare încheierii unui contract de consultanță pentru cererea de finanțare conform ghidului PNI Anghel Saligny, verificarea dosarului cererii de finanțare, elaborarea și completarea documentelor conexe dosarului de finanțare, introducerea dosarului pe platformă electronică programului PNI2021/10/22
Dispozitia 326/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență (date cu caracter personal)2021/10/20
Dispozitia 324/2021privind Aprobarea listelor de distribuție a pachetelor conținând produse de igienă tranșa 4 distribuite categoriilor de persoane defavorizate conform art. alin. 1 lit. a, b si c din OUG nr. 84/20212021/10/11
Dispozitia 323/2021privind Aprobarea listelor de distribuție a pachetelor conținând produse alimentare tranșa 3 distribuite categoriilor de persoane defavorizate conform art. alin. 1 lit. a, b si c din OUG nr. 84/20212021/10/11
Dispozitia 322/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/10/11
Dispozitia 321/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/10/11
Dispozitia 320/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/10/11
Dispozitia 319/2021privind Aprobarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/10/07
Dispozitia 318/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/10/07
Dispozitia 317/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/29
Dispozitia 316/2021privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/09/28
Dispozitia 315/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/09/28
Dispozitia 314/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 313/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 312/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 311/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 310/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 309/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 308/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 307/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 306/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 305/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 304/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 303/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 302/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 301/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 300/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 299/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 298/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/09/23
Dispozitia 297/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 30.09.20212021/09/23
Dispozitia 296/2021privind Actualizarea comisiei locale pentru aplicarea prevederilor în baza Legii nr. 15/20212021/09/20
Dispozitia 295/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 24.09.20212021/09/20
Dispozitia 294/2021privind Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în gradul imediat superior a bibliotecarului2021/09/16
Dispozitia 293/2021privind Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind deținerea declarațiilor de avere și interese de către persoanele care dețin funcții ori demnități publice în cadrul Primăriei și Consiliului Local al comunei Unirea2021/09/14
Dispozitia 292/2021privind rectificarea bugetului local pentru venituri si cheltuieli, sectiunea functionare2021/09/07
Dispozitia 291/2021privind Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de inspector principal, compartiment impozite și taxe2021/09/06
Dispozitia 290/2021privind Delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei pe perioada concediului2021/09/01
Dispozitia 289/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență (date cu caracter personal)2021/09/01
Dispozitia 288/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/08/31
Dispozitia 287/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/31
Dispozitia 286/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/31
Dispozitia 285/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/31
Dispozitia 284/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/31
Dispozitia 283/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/31
Dispozitia 282/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/25
Dispozitia 281/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/25
Dispozitia 280/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/25
Dispozitia 279/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/25
Dispozitia 278/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/25
Dispozitia 277/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/25
Dispozitia 276/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/25
Dispozitia 275/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/25
Dispozitia 274/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 31 AUGUST 20212021/08/24
Dispozitia 273/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/23
Dispozitia 272/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/23
Dispozitia 271/2021privind Aprobarea cererii de acordarea a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/08/23
Dispozitia 270/2021privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de numitul ….., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2021/08/23
Dispozitia 269/2021privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de numitul ….., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2021/08/20
Dispozitia 268/2021privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de numitul ….., condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2021/08/20
Dispozitia 267/2021privind Desemnarea reprezentantului Primarului în Grupul de Acțiune Antibullying al Școlii Gimnaziale Unirea în anul școlar 2021-20222021/08/19
Dispozitia 266/2021privind Desemnarea reprezentantului Primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Unirea în anul școlar 2021-20222021/08/19
Dispozitia 265/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/08/18
Dispozitia 264/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/08/18
Dispozitia 263/2021privind Aprobarea cererii de acordare a ajutorului social (date cu caracter personal)2021/08/18
Dispozitia 262/2021privind Transformarea postului de referent în grad profesional superior, compartiment impozite și taxe ca urmare a promovării în acest grad profesional2021/08/12
Dispozitia 261/2021privind Reactualizarea Comisiei pentru probleme de apărare2021/08/11
Dispozitia 260/2021privind Delegarea atribuțiilor de referent debutant asistență socială pe perioada concediului2021/08/06
Dispozitia 259/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/08/05
Dispozitia 258/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/08/04
Dispozitia 257/2021privind Modificarea numărului de membri și menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/08/04
Dispozitia 256/2021privind Delegarea atribuțiilor de inspector cadastru și agricultură pe perioada concediului2021/08/02
Dispozitia 255/2021privind Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale precum și cu urmărirea contractului de achiziție publică și cu emiterea procesului-verbal de recepție a servciiilor2021/08/02
Dispozitia 254/2021privind Desemnarea șefului SVSU în calitate de agent de inundații2021/07/30
Dispozitia 253/2021privind Actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Unirea2021/07/30
Dispozitia 252/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență (date cu caracter personal)2021/07/26
Dispozitia 251/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/07/26
Dispozitia 250/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 30 IULIE 20212021/07/23
Dispozitia 249/2021privind Modificarea bugetului local pentru secțiunea funcționare2021/07/16
Dispozitia 248/2021privind Modificarea numărului de membri și menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/07/15
Dispozitia 247/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/07/15
Dispozitia 246/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/07/15
Dispozitia 245/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/07/15
Dispozitia 244/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/07/14
Dispozitia 243/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/07/14
Dispozitia 242/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/07/14
Dispozitia 241/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/07/14
Dispozitia 240/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/07/14
Dispozitia 239/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/07/14
Dispozitia 238/2021privind Delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei pe perioada concediului (date cu caracter personal)2021/07/14
Dispozitia 237/2021privind Încetarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav și recuperarea sumei încasată necuvenit (date cu caracter personal)2021/07/12
Dispozitia 236/2021privind Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în gradul profesional imediat superior2021/07/08
Dispozitia 235/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/07/08
Dispozitia 234/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/07/08
Dispozitia 233/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 12.07.20212021/07/07
Dispozitia 232/2021privind Prelungirea contractului de muncă al asistentului personal (date cu caracter personal)2021/07/07
Dispozitia 231/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/06/30
Dispozitia 230/2021privind Modificarea și actualizarea Nomenclatorului Arhivistic pentru documentele create la nivelul comunei Unirea2021/06/29
Dispozitia 229/2021privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal, compartiment cadastru și agricultură pe perioada concediului2021/06/28
Dispozitia 228/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență (date cu caracter personal)2021/06/25
Dispozitia 227/2021privind Acordarea gradației 1 asistentului personal al persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/06/25
Dispozitia 226/2021privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/06/24
Dispozitia 225/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară în data de 30 iunie 20212021/06/24
Dispozitia 224/2021privind Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/06/22
Dispozitia 223/2021privind Prelungirea contractului de muncă al asistentului personal (date cu caracter personal)2021/06/14
Dispozitia 222/2021privind Aprobarea suspendării contractului individual de muncă a asistentului personal (date cu caracter personal)2021/06/14
Dispozitia 221/2021privind Desemnarea reprezentantului Primarului în comisia de organizare și desfășurare a licitației cu strigare pentru arendarea terenului agricol aflat în proprietatea Școlii Gimnaziale Unirea2021/06/14
Dispozitia 220/2021privind Delegarea atribuțiilor de inspector protecție civilă (date cu caracter personal)2021/06/14
Dispozitia 219/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/06/14
Dispozitia 218/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/06/14
Dispozitia 217/2021privind Modificarea cunatumului ajutorului social familiei (date cu caracter personal)2021/06/09
Dispozitia 216/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/06/09
Dispozitia 215/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/06/09
Dispozitia 214/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/06/09
Dispozitia 213/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/06/09
Dispozitia 212/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/06/09
Dispozitia 211/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/06/09
Dispozitia 210/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/06/09
Dispozitia 209/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/06/09
Dispozitia 208/2021privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/06/09
Dispozitia 207/2021privind Constituirea comisiei de evaluare a oferetlor pentru atribuirea contractului având ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în satul Unirea și Valea Cânepii – continuare lucrări”2021/06/07
Dispozitia 206/2021privind Numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atibuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Dotarea serviciului de situații de urgență cu buldoexcavator și amenajare centru civic în comuna Unirea”2021/06/03
Dispozitia 205/2021privind Angajarea cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 204/2021privind Modificarea numărului de membri și a cuantumului alocației pentru întreținerea familiei (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 203/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 202/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 201/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 200/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 199/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 198/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 197/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 196/2021privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 195/2021privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 194/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/05/28
Dispozitia 193/2021privind Rectificarea actului de căsătorie și a actului de deces (date cu caracter personal)2021/05/25
Dispozitia 192/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/05/25
Dispozitia 191/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/05/25
Dispozitia 190/2021privind Modificarea programului de lucru al guardului, compartiment deservire2021/05/24
Dispozitia 189/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 27 mai 20212021/05/21
Dispozitia 188/2021privind Transformarea postului de inspector asistent în inspector principal ca urmare a promovării în acest grad profesional (date cu caracter personal)2021/05/20
Dispozitia 187/2021privind Modificarea bugetului local pentru secțiunea funcționare la cap. 67.032021/05/19
Dispozitia 186/2021privind Actualizarea grupului de lucru POAD 2020-20212021/05/18
Dispozitia 185/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/05/18
Dispozitia 184/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/05/17
Dispozitia 183/2021privind Delegarea atribuțiilor inspectorului principal, Compartiment registru agricol pe perioada concediului (date cu caracter personal)2021/05/17
Dispozitia 182/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/05/13
Dispozitia 181/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/05/13
Dispozitia 180/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență numitului (date cu caracter personal)2021/05/11
Dispozitia 179/2021privind Aprobarea Codului etic și de integritate al personalului Instituției Primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)2021/05/10
Dispozitia 178/2021privind Stabilirea programului de lucru în instituție pentru personalul încadrat în aparatul de specialitate al Primarului (date cu caracter personal)2021/05/07
Dispozitia 177/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/05/06
Dispozitia 176/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/05/06
Dispozitia 175/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință extraordinară la data de 10 mai 20212021/05/05
Dispozitia 174/2021privind Preluarea unor atribuții ale funcției de inspector principal taxe și impozite (date cu caracter personal)2021/04/29
Dispozitia 173/2021privind Preluarea unor atribuții ale funcției de inspector principal taxe și impozite (date cu caracter personal)2021/04/29
Dispozitia 172/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social și a numărului de membri ai familiei (date cu caracter personal)2021/04/28
Dispozitia 171/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social și a numărului de membri ai familiei (date cu caracter personal)2021/04/28
Dispozitia 170/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social și a numărului de membri ai familiei (date cu caracter personal)2021/04/28
Dispozitia 169/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență (date cu caracter personal)2021/04/28
Dispozitia 168/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/04/28
Dispozitia 167/2021privind Încetarea raportului de serviciu prin acordul părților (date cu caracter personal)2021/04/21
Dispozitia 166/2021privind Reactualizarea comisiei ce va realiza verificarea gospodăriilor și întocmirea anchetelor sociale în vederea soluționării cererilor pentru acordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei2021/04/19
Dispozitia 165/2021privind Actualizarea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență domestică de pe raza comunei Unirea2021/04/19
Dispozitia 164/2021privind Actualizarea Centrului Operativ cu Activitate Temporară al comunei Unirea (date cu caracter personal)2021/04/19
Dispozitia 163/2021privind Recuperarea sumei de bani încasată necuvenit2021/04/16
Dispozitia 159/2021privind Încetarea raportului de serviciu prin acordul părților (date cu caracter personal)2021/04/13
Dispozitia 158/2021privind Modificarea dispoziției nr. 122/20212021/04/13
Dispozitia 157/2021privind Actualizarea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial2021/04/12
Dispozitia 156/2021privind Modificarea comisiei de avizarea a cererilor de organizare a adunărilor publice în comuna Unirea2021/04/12
Dispozitia 155/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/04/08
Dispozitia 154/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/04/08
Dispozitia 153/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/04/08
Dispozitia 152/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/04/08
Dispozitia 151/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/04/08
Dispozitia 150/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/04/08
Dispozitia 149/2021privind Încetarea plății ajutorului social (date cu caracter personal)2021/04/08
Dispozitia 148/2021privind Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în gradul profesional imediat superior2021/04/06
Dispozitia 147/2021privind Numirea domnului viceprimar ca responsabil cu colectarea selectivă a deșeurilor2021/04/05
Dispozitia 146/2021privind Delegarea atribuțiilor primarului pe perioada participării la Cursul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență2021/03/31
Dispozitia 145/2021privind Desemnarea utilizatorilor aplicației informatice RENNS Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale2021/03/30
Dispozitia 144/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență numitulei reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea (date cu caracter personal)2021/03/22
Dispozitia 143/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 29 martie 20212021/03/22
Dispozitia 142/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/03/19
Dispozitia 141/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/03/18
Dispozitia 140/2021privind Continuarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/03/17
Dispozitia 139/2021privind Reactualizarea comisiei ce va realiza verificarea gospodăriilor și întocmirea anchetelor sociale în vederea soluționării cererilor pentru acordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei2021/03/16
Dispozitia 138/2021privind Încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/03/16
Dispozitia 137/2021privind Actualizarea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență domestică de pe raza comunei Unirea2021/03/15
Dispozitia 162/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 21 aprilie 20212021/03/14
Dispozitia 161/2021privind Desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (date cu caracter personal)2021/03/14
Dispozitia 160/2021privind Modificarea și actualizarea Nomenclatorului Arhivistic pentru documentele create la nivelul comunei Unirea2021/03/14
Dispozitia 136/2021privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/03/12
Dispozitia 135/2021privind Aprobarea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/03/11
Dispozitia 134/2021privind Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Unirea în anul 20212021/03/10
Dispozitia 133/2021privind Actualizarea Centrului Operativ cu Activitate Temporară al comunei Unirea (date cu caracter personal)2021/03/05
Dispozitia 132/2021privind Actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Unirea (date cu caracter personal)2021/03/05
Dispozitia 131/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/03/04
Dispozitia 130/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/03/03
Dispozitia 129/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/03/03
Dispozitia 128/2021privind Desemnarea responsabilului cu înregistrarea, verificarea, completarea, validarea și actualizarea elementelor de nomenclatură stradală (date cu caracter personal)2021/03/01
Dispozitia 127/2021privind Stabilirea salariului de bază al guardului (date cu caracter personal)2021/02/26
Dispozitia 126/2021privind Stabilirea salariului de bază al inspector superior (date cu caracter personal)2021/02/26
Dispozitia 125/2021privind Stabilirea salariului de bază al secretarului general (date cu caracter personal)2021/02/26
Dispozitia 124/2021privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/02/26
Dispozitia 123/2021privind Stabilirea persoanelor defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul grupului de lucru POAD la nivelul UAT Unirea2021/02/23
Dispozitia 122/2021privind Constituirea Comisiei paritare din cadrul Primăriei comunei Unirea2021/02/23
Dispozitia 121/2021privind Constituirea și componența Comisiei de disciplina din cadrul Primăriei comunei Unirea2021/02/23
Dispozitia 120/2021privind Constituirea grupului de lucru POAD 2020-2021 și stabilirea locului de depozitare și recepție pentru ajutoarele alimentare2021/02/22
Dispozitia 119/2021privind Aprobarea plății contravalorii serviciilor sociale (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 118/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 117/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 116/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 115/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 114/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 113/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 112/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 111/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 110/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 109/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 108/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 107/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 106/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/22
Dispozitia 105/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap (date cu caracter personal)2021/02/19
Dispozitia 104/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap (date cu caracter personal)2021/02/19
Dispozitia 103/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal al persoanei cu handicap (date cu caracter personal)2021/02/19
Dispozitia 102/2021privind Aprobarea Regulamentului intern cu privire la stabilirea procedurii de evaluare a performanțelor individuale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea2021/02/19
Dispozitia 101/2021privind Aprobarea Regulamentului intern cu privire la stabilirea procedurii de evaluare a performanțelor individuale a personalului cu funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea2021/02/19
Dispozitia 100/2021privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 26 februarie 20212021/02/19
Dispozitia 99/2021privind Aprobarea Regulamentului de perfecționare profesională a salariaților și a Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea2021/02/18
Dispozitia 98/2021privind Acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/02/18
Dispozitia 97/2021privind Numire reprezentant legal pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/02/17
Dispozitia 96/2021privind Reactualizarea comisiei pentru probleme de apărare (date cu caracter personal)2021/02/15
Dispozitia 95/2021privind Numirea funcționarului de securitate (date cu caracter personal)2021/02/15
Dispozitia 94/2021privind Numirea responsabilului cu evidența militară (date cu caracter personal)2021/02/15
Dispozitia 93/2021privind Desemnarea persoanei responsabile cu atribuții specifice Șef SVSU și cadru tehnic PSI la nivelul Primăriei comunei Unirea2021/02/15
Dispozitia 92/2021privind Încadrarea pe funcția de referent debutant, Compartiment asistență socială (date cu caracter personal)2021/02/12
Dispozitia 91/2021privind Încadrarea pe funcția de inspector principal, Compartiment situații de urgență și protecție civilă (date cu caracter personal)2021/02/12
Dispozitia 90/2021privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/02/10
Dispozitia 89/2021privind Stabilirea dreptului la ajutor social și ajutor pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2021/02/10
Dispozitia 88/2021privind Convocarea Consiliului Local Unirea în ședință extraordinară la data de 12 februarie 20212021/02/09
Dispozitia 87/2021privind Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/02/09
Dispozitia 86/2021privind Schimbarea reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/02/05
Dispozitia 85/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/02/03
Dispozitia 84/2021privind Stabilirea salariului de bază al consilierului asistent (date cu caracter personal)2021/02/01
Dispozitia 83/2021privind Stabilirea salariului de bază al inspectorului superior (date cu caracter personal)2021/02/01
Dispozitia 82/2021privind Stabilirea indemnizației lunare pentru viceprimarul comunei Unirea (date cu caracter personal)2021/02/01
Dispozitia 81/2021privind Stabilirea indemnizației lunare pentru primarul comunei Unirea (date cu caracter personal)2021/02/01
Dispozitia 80/2021privind Constituirea echipei de implementare a proiectului – Dotarea serviciului de situații de urgență cu buldoexcavator, construire parcuri și amenjare centru civic în comuna Unirea2021/01/29
Dispozitia 79/2021privind Stabilirea dreptului la ajutor social și ajutor pentru încălzirea locuinței (date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 78/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 77/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 76/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 75/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 74/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 73/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 72/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 71/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 70/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 69/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 68/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 67/2021privind Stabilirea salariului de bază al asistentului personal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 66/2021privind Stabilirea salariului de bază al muncitorului necalificat începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 65/2021privind Stabilirea salariului de bază al paznicului începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 64/2021privind Stabilirea salariului de bază al paznicului începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 63/2021privind Stabilirea salariului de bază al paznicului începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 62/2021privind Stabilirea salariului de bază al șofer începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 61/2021privind Stabilirea salariului de bază al guard începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 60/2021privind Stabilirea salariului de bază al bibliotecar începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 59/2021privind Stabilirea salariului de bază al referent asistent începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 58/2021privind Stabilirea salariului de bază al referent principal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 57/2021privind Stabilirea salariului de bază al referent superior începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 56/2021privind Stabilirea salariului de bază al inspectorului asistent începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 55/2021privind Stabilirea salariului de bază al inspectorului asistent începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 54/2021privind Stabilirea salariului de bază al consilier asistent începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 53/2021privind Stabilirea salariului de bază al inspectorului principal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 52/2021privind Stabilirea salariului de bază al inspectorului principal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 51/2021privind Stabilirea salariului de bază al inspectorului principal începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 50/2021privind Stabilirea salariului de bază al inspectorului superior începând cu luna ianuarie 2021(date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 49/2021privind Stabilirea salariului de bază al secretarului general începând cu luna ianuarie 2021 (date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 48/2021privind Stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului începând cu luna ianuarie 2021 (date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 47/2021privind Stabilirea indemnizației lunare a primarului începând cu luna ianuarie 2021 (date cu caracter personal)2021/01/29
Dispozitia 46/2021privind Organizarea activității de control financiar preventiv propriu în cadrul Instituției Primarului comunei Unirea în anul 20212021/01/29
Dispozitia 45/2021privind Aprobarea acordării lunar a indemnizației de hrană, începând cu data de 1 ianuarie 2021funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea2021/01/29
Dispozitia 44/2021privind Stabilirea programului de lucru al Bibliotecii comunale Unirea2021/01/29
Dispozitia 43/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 42/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 41/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 40/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 39/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 38/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 37/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 36/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 35/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 34/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 33/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 32/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 31/2021privind Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 30/2021privind Modificarea cuantumului dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete de grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/26
Dispozitia 29/2021privind Constituirea echipei de implementare a proiectului – Eficiență în desfășurarea activităților școlare în contextul actual al pandemiei cu coronavirus2021/01/26
Dispozitia 28/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență numitului (date cu caracter personal)2021/01/25
Dispozitia 27/2021privind Desemnarea persoanelor pentru acordarea asistenței în completarea și/20212021/01/25
Dispozitia 26/2021privind Convocarea Consiliului Local Unirea în ședință de îndată la data de 26 ianuarie 20212021/01/25
Dispozitia 25/2021privind Convocarea Consiliului Local Unirea în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 20212021/01/22
Dispozitia 36/2022privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 35/2022privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 34/2022privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 33/2022privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 32/2022privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 31/2022privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 30/2022privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 29/2022privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 28/2022privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 27/2022privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 26/2022privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 24/2021privind Modificarea cuantumului a dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete de grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 23/2021privind Modificarea cuantumului a dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete de grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 22/2021privind Modificarea cuantumului a dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete de grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 21/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 20/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 19/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 18/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 17/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 16/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 15/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 14/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 13/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 12/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 11/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 10/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 9/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 8/2021privind Modificarea cuantumului a dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete de grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 7/2021privind Modificarea cuantumului a dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete de grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 6/2021privind Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță (date cu caracter personal)2021/01/21
Dispozitia 5/2021privind Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (date cu caracter personal)2021/01/18
Dispozitia 4/2021privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de numitul……, condiții de executare, precum și programul de lucru (date cu caracter personal)2021/01/18
Dispozitia 3/2021privind Delegarea atribuțiilor funcției de secretar general al comunei Unirea pentru perioada 15-28.01.2021 (date cu caracter personal)2021/01/15
Dispozitia 2/2021privind Rectificarea actului de căsătorie și a actului de deces (date cu caracter personal)2021/01/11
Dispozitia 1/2021privind Convocarea Consiliului Local Unirea în ședință extraordinară la data de 8 ianuarie 20212021/01/05
Dispozitia 238/2020privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/11/04
Dispozitia 237/2020privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/11/04
Dispozitia 219/2020privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea2020/10/22
Dispozitia 184/2020privind aprobarea listei destinatarilor finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru persoane varstnice si pentru persoane fara adapost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational2020/09/10
Dispozitia 183/2020privind stabilirea modalitatilor de identificare si verificare a destinatarilor finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru persoane varstnice si pentru persoane fara adapost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde2020/09/10
Dispozitia 182/2020privind aprobarea listei destinatarilor finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational2020/09/10
Dispozitia 179/2020privind stabilirea modalitatilor de identificare si verificare a destinatarilor finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational2020/09/07
Dispozitia 174/2020privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile publice locale din anul 20202020/09/02
Dispozitia 167/2020privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania alegerilor pentru autoritatile publice locale din anul 20202020/08/24
Dispozitia 148/2020privind constituirea Comisiei comunei Unirea pentru recensamantul general agricol din Romania runda 20202020/08/14
Dispozitia 141/2020privind constituirea Comisiei comunei Unirea pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 20202020/07/25
Dispozitia 237/2019privind interzicerea consumului si comercializarii bauturilor alcoolice in zilele de 10 si 24 noiembrie privind alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 20192019/11/05
Dispozitia 231/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Unirea in sedinta ordinara la data de 31.10.20192019/10/24
Dispozitia 208/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Unirea in sedinta ordinara la data de 30.09.20192019/09/23
Dispozitia 203/2019privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania pentru alegerile pentru Presedintele Romaniei in anul 20192019/09/23
Dispozitia 142/2019privind aprobarea listei functiilor sensibile, listei persoanelor care vor ocupa functii sensibile si planului de masuri pentru gestionarea functiilor sensibile2019/05/09
Dispozitia 141/2019privind aprobarea Codului etic si de integritate al personalului Intitutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/09
Dispozitia 140/2019privind desemnarea consilierului etic din cadrul Intitutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/09
Dispozitia 139/2019privind desemnarea responsabilului cu identificarea functiilor sensibile in cadrul Institutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/09
Dispozitia 138/2019privind desemnarea persoanelor care vor primi averstizari de interes public2019/05/09
Dispozitia 137/2019privind desemnarea persoanei care are acces la cutia de reclamatii si sesizari si la adresa de posta electronica pe care se primesc reclamatiile si sesizarile2019/05/09
Dispozitia 136/2019privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabila cu implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial2019/05/09
Dispozitia 128/2019privind stabilirea locurilor special amenajate pentru afisaj electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 26 mai 20192019/04/22
Dispozitia 127/2019privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizare si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 20192019/04/22
Dispozitia 278/2018privind stabilirea locurilor special amenajate pentru afisajul electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania pentru Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei in perioada 6-7 octombrie 20182018/09/28
Dispozitia 277/2018privind interzicerea consumului si comercializarii bauturilor alcoolice in zilele de 6 si 7 octombrie 20182018/09/28
Dispozitia 276/2018privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 20182018/09/28
Dispozitia 184/2018privind modificarea bugetului pentru trimestrul II pe anul 20182018/06/27
Dispozitia 87/2018privind aprobarea Strategiei anuale pentru achizitiile publice pentru anul 2018 si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 20182018/02/21
Dispozitia 230/2017privind unele masuri referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare2017/06/27
Dispozitia 229/2017privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, precum si responsabil de relatia cu societatea civila2017/06/27
Dispozitia 208/2017privind desemnarea persoanelor carora le revine obligatia completarii, tinerii la zi a registrului agricol atat pe suport hartie, cat si in format electronic, precum si a centralizarii si transmiterii datelor catre Registrul Agricol National (RAN)2017/05/31
Dispozitia 207/2017privind desemnare dnei. Cojocaru Alina Gabriela, inspector Compartiment Cadastru si agricultura, ca persoana responsabila cu inregistrarea, verificarea, completarea, validarea si actualizarea elementelor de nomenclatura stradala – RENNS2017/05/31
Dispozitia 356/2022privind Convocarea Consiliului Local al comunei Unirea în ședință ordinară la data de 31 octombrie 20221970/01/01
Dispozitia 325/2021privind Prelungirea contractului de muncă al asistentului personal (date cu caracter personal)1970/01/01