Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitleContentDate
Proiect HCL 39/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare partiala strada Crinului si Liliacului comuna Unirea, jud. Braila”2020/04/162020-04-16 20:20:00
Proiect HCL 38/2020privind aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea investitiei de „Reabilitare partiala strada Crinului si Liliacului comuna Unirea, jud. Braila”2020/04/162020-04-16 20:18:00
Proiect HCL 37/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Camere de supraveghere in satele Unirea si Valea Canepii comune Unirea, jud. Braila”2020/04/162020-04-16 20:17:00
Proiect HCL 36/2020privind aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea investitiei de „Camere de supraveghere in satele Unirea si Valea Canepii comune Unirea, jud. Braila”2020/04/162020-04-16 20:16:00
Proiect HCL 35/2020privind radierea debitului reprezentand amenda contraventionala d-lui , inlocuita cu ore de munca neremunerata in folosul comunitatii prin hotarare judecatoreasca2020/04/162020-04-16 20:14:00
Proiect HCL 34/2020privind radierea debitului reprezentand amenda contraventionala d-lui , inlocuita cu ore de munca neremunerata in folosul comunitatii prin hotarare judecatoreasca2020/04/162020-04-16 20:13:00
Proiect HCL 33/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20202020/04/162020-04-16 20:12:00
Proiect HCL 32/2020privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna FEBRUARIE 20202020/04/162020-04-16 20:11:00
Proiect HCL 31/2020privind prelungirea mandatului presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea ales prin HCL nr. 1/10.01.2020, pe perioada starii de urgenta2020/04/162020-04-16 20:10:00
Proiect HCL 27/2020privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 1/01.03.20052020/02/172020-02-17 20:06:00
Proiect HCL 26/2020privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si a bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii, precum si a strategiei anuale de achizitie publica pentru anul 2020 si Programul Anual al Achizitiei Publice2020/02/172020-02-17 20:05:00
Proiect HCL 25/2020privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unor terenuri in sprafata de 5mp si 6mp, necesar in vederea realizarii lucrarilor2020/02/172020-02-17 20:03:41
Proiect HCL 24/2020privind completarea anexei la HCL nr. 49 / 31.05.2019 privind aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Unirea, jud. Braila2020/02/172020-02-17 20:02:00
Proiect HCL 23/2020privind revocarea hotararilor de la nr. 105 la nr. 117 adoptate in sedinta ordinara a Consiliului local Unirea din data de 30 decembrie 20192020/02/172020-02-17 20:01:00
Proiect HCL 22/2020privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor – PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Unirea, jud. Braila2020/02/172020-02-17 20:00:00
Proiect HCL 21/2020privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2020 in vederea implementarii Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Unirea, jud. Braila2020/02/172020-02-17 19:59:00
Proiect HCL 20/2020privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Maxineni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” la care comuna Unirea este membru asociat2020/02/172020-02-17 19:58:00
Proiect HCL 19/2020privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IANUARIE 20202020/02/172020-02-17 19:57:00
Proiect HCL 11/2020privind stabilirea salariilor de baza pentru functiionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” di aparatul propriu al Primarului comunei Unirea, jud. Braila, precum si stabilirea nivelului indemnizatiei de sedinta a alesilor locali2020/01/202020-01-20 19:52:00
Proiect HCL 10/2020privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” la care comuna Unirea este membru asociat2020/01/202020-01-20 19:51:00
Proiect HCL 8/2020privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap2020/01/202020-01-20 19:50:00
Proiect HCL 9/2020privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unui teren in sprafata de 2mp, necesar in vederea realizarii lucrarii „Alimentare cu energie electrica a locului de consum permanent, locuinta, situat in Unirea, sat Valea Canepii str. Migdalului nr. 14A, jud. Braila”2020/01/202020-01-20 19:50:00
Proiect HCL 7/2020privind aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea contraventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii, pentru anul 20202020/01/202020-01-20 19:49:00
Proiect HCL 6/2020privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome, la nivelul comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 20202020/01/202020-01-20 19:48:00
Proiect HCL 5/2020privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe anul 20202020/01/202020-01-20 19:47:00
Proiect HCL 4/2020privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna DECEMBRIE 20192020/01/202020-01-20 19:45:00
Proiect HCL 3/2020privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local al comunei Unirea pe anul 2019 din excedentul bugetar al comunei Unirea pe anii anteriori2020/01/032020-01-03 19:42:00
Proiect HCL 2/2020privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 al comunei Unirea, jud. Braila2020/01/032020-01-03 19:41:00
Proiect HCL 1/2020privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Ianuarie, Februarie si Martie 20202020/01/032020-01-03 19:39:00

Comments are closed.