Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitleContentDate
Proiect HCL 71/2021Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru sedința ordinară din 30 IULIE 2021.2021/07/012021-07-01 21:36:00
Proiect HCL 70/2021rivind: aprobarea cumpărării unui teren intravilan cu suprafața totală de 2230 mp real măsurată (2154 mp în acte) și construcții corpurile C1 – locuință (87 mp), C2 – Anexă (9mp), C3 – Anexă – (16mp) și C4 – Anexă – (18 mp), str. Școlii, nr. 27, Cvartal 22 P1129, 1130, 1131 din localitatea Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila2021/07/012021-07-01 21:35:00
Proiect HCL 69/2021privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Construire teren de sport multifuncțional în localitatea Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila”2021/07/012021-07-01 21:34:00
Proiect HCL 68/2021privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitare Școala Gimnazială Unirea, structura Unirea, comuna Unirea, județul Brăila”2021/07/012021-07-01 21:33:00
Proiect HCL 67/2021Privind: analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Unirea pentru trimestrul II al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități2021/07/012021-07-01 21:20:00
Proiect HCL 66/2021Privind: anularea și scoaterea din evidență a unor debite pentru contribuabili persoane fizice decedate, din comuna Unirea, județul Brăila2021/07/012021-07-01 21:18:00
Proiect HCL 65/2021Privind: aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 20212021/07/012021-07-01 21:11:00
Proiect HCL 64/2021Privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna IUNIE 20212021/07/012021-07-01 21:10:00
Proiect HCL 63/2021Privind: aprobarea oportunității privind cumpărarea unui teren intravilan cu suprafața totală de 2230 mp real măsurată (2154 mp în acte) și construcții corpurile C1 – locuință (87 mp), C2 – Anexă (9mp), C3 – Anexă – (16mp) și C4 – Anexă – (18 mp), str. Școlii, nr. 27, Cvartal 22 P1129, 1130, 1131 din localitatea Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila2021/07/012021-07-01 21:04:00
Proiect HCL 62/2021privind: aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea și realizarea lucrărilor de “Construire teren de sport multifuncțional în localitatea Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila”2021/07/012021-07-01 21:03:00
Proiect HCL 61/2021privind: aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea si realizarea lucrărilor de “Reabilitare Școală Gimnazială Unirea, structura Unirea, comuna Unirea, județul Brăila”2021/07/012021-07-01 21:02:00
Proiect HCL 60/2021privind: rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2021 prin modificarea indicatorului 37.02.03, cap. 51, 61, 65, 67 si 70 pentru secțiunea funcționare și indicatorii 43.02.39, 37.02.04, 48.02.04 și cap. 65.02, 67.02, 70.02, 83.02, 84.02 pentru secțiunea dezvoltare și actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 20212021/07/012021-07-01 21:01:00
Proiect HCL 59/2021Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE 2021.2021/07/012021-07-01 21:00:00
Proiect HCL 58/2021Privind: constituirea echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică pe raza comunei Unirea, județul Brăila2021/06/022021-06-02 20:56:00
Proiect HCL 57/2021Privind: Aprobarea Regulamentului privind achiziția de imobile de către Comuna Unirea, județul Brăila2021/06/022021-06-02 20:55:00
Proiect HCL 56/2021privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Unirea, județul Brăila2021/06/022021-06-02 20:54:00
Proiect HCL 55/2021Privind: aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Unirea, județul Brăila2021/06/022021-06-02 20:53:00
Proiect HCL 54/2021Privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna MAI 20212021/06/022021-06-02 20:52:00
Proiect HCL 53/2021Privind: aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila2021/05/042021-05-04 20:44:00
Proiect HCL 52/2021privind: aprobarea modificării anexei nr.1 – calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice, punctele (6) – (9) la Hotărârea nr. 98 din 29.12.2020 a Consiliului Local Unirea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 20212021/05/042021-05-04 20:43:00
Proiect HCL 51/2021Privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021-2027 a comunei Unirea, județul Brăila2021/05/042021-05-04 20:42:00
Proiect HCL 50/2021privind: aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei UNIREA, judeţul BRĂILA.2021/05/042021-05-04 20:40:00
Proiect HCL 49/2021Privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna APRILIE 20212021/05/042021-05-04 20:39:00
Proiect HCL 48/2021privind: aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Valea Cânepii2021/05/042021-05-04 15:44:00
Proiect HCL 47/2021privind: aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Unirea2021/05/042021-05-04 15:43:00
Proiect HCL 46/2021Privind: revocarea hotărârii nr. 24 adoptată în sedința ordinară a Consiliului Local Unirea din data de 26 februarie 2021 pentru nelegalitate2021/05/042021-05-04 15:42:00
Proiect HCL 45/2021privind: aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv de drept public ”DINAMIC UNIREA” din comuna Unirea, județul Brăila, în anul 20212021/04/012021-04-01 15:40:00
Proiect HCL 43/2021privind: aprobarea Actului de Punere în Valoare nr. 217/UAT Unirea întocmit de Ocolul Silvic Ianca cu privire la realizarea lucrărilor de întreținere a culoarelor de trecere a liniilor electrice aeriene (LEA) cu tensiuni cuprinse între 0,4 si 110 KV2021/04/012021-04-01 15:39:00
Proiect HCL 44/2021privind: acordul Consiliului Local Unirea pentru constituirea unei ipoteci în favoarea CEC BANK S.A. asupra bunurilor proprietatea S.C.GERATELECTRONIC S.R.L. aduse în participațiune în parcul fotovoltaic în baza contractului de asociere în participațiune nr. 32/07.12.20122021/04/012021-04-01 15:39:00
Proiect HCL 42/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și aprobarea actualizării cofinanțării investiției: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SATUL UNIREA ȘI VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”, ca urmare a rezilierii contractului de execuție lucrări și actualizării documentației de proiectare2021/04/012021-04-01 15:38:00
Proiect HCL 41/2021privind: aprobarea bugetului local pe anul 2021 precum și a strategiei anuale de achizitie publica pentru anul 2021 și Programul Anual al Achiziției Publice2021/04/012021-04-01 15:37:00
Proiect HCL 40/2021Privind: aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 20212021/04/012021-04-01 15:36:00
Proiect HCL 39/2021Privind: aprobarea indexării cu 2,6% a impozitelor și taxelor locale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 20222021/04/012021-04-01 15:35:00
Proiect HCL 38/2021privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență din Comuna Unirea,pentru anul 20212021/04/012021-04-01 15:34:00
Proiect HCL 37/2021Privind: radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecatorească2021/04/012021-04-01 15:33:00
Proiect HCL 36/2021Privind: radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2021/04/012021-04-01 15:32:00
Proiect HCL 35/2021privind: modificarea cuantumului și a numărului burselor de studiu pentru elevii Școlii Gimnaziale Unirea și Valea Cânepii, pentru anul şcolar2020-20212021/04/012021-04-01 15:31:00
Proiect HCL 34/2021Privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna MARTIE 20212021/04/012021-04-01 15:30:00
Proiect HCL 33/2021Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile APRILIE, MAI și IUNIE 2021.2021/04/012021-04-01 15:23:00
Proiect HCL 32/2021Privind: radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecatorească2021/03/012021-03-01 10:27:00
Proiect HCL 31/2021Privind: radierea debitului reprezentând amenzi contravenționale domnului, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâre judecătorească2021/03/012021-03-01 10:26:00
Proiect HCL 29/2021Privind: actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, judetul Brăila.2021/03/012021-03-01 10:24:00
Proiect HCL 28/2021privind: modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila.2021/03/012021-03-01 10:23:00
Proiect HCL 27/2021Privind: modificarea anexei la HCL nr. 91/27.11.2020 a Consiliului local Unirea privind modificarea si completarea anexei la HCL. Nr. 49/31.05.2019 privindaprobarea inventarului bunurilor ce apațin domeniul privat al comunei Unirea, județul Brăila2021/03/012021-03-01 10:22:00
Proiect HCL 26/2021Privind: revocarea hotărârii nr. 13 adoptată în sedința extraordinară a Consiliului Local Unirea din data de 12 februarie 2021.2021/03/012021-03-01 10:21:00
Proiect HCL 25/2021Privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, DECEMBRIE 2020 si IANUARIE, FEBRUARIE 20212021/03/012021-03-01 10:19:00
Proiect HCL 24/2021privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 2 ani, a spatiului in suprafata totala de 49.90mp situat in cladirea Centrului After School, CF nr. 70103, nr. cadastral 70103-C5, apartinand domeniului public, catre doamna Craciun Simona Steliana, medic stomatolog, pentru infiintare cabinet stomatologic2021/02/192021-02-19 17:15:00
Proiect HCL 23/2021privind incetarea aplicabilitatii HCL nr. 47/31.05.20192021/02/192021-02-19 17:11:00
Proiect HCL 22/2021privind modificarea si completarii HCL nr. 10/29.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functia de secretar general al comunei, inspector superior gradatia 5 si personalul contractual guard din din aparatul de specialitate al Primarului comunei Unirea, jud. Braila2021/02/192021-02-19 17:02:00
Proiect HCL 21/2021privind constatarea vanzarii apartamentelor nr. 2 si nr. 4 situat in loc. Unirea, str. Scolii nr. 35, com. Unirea, jud. Braila avand nr. cadastral 747360-C1-U2 si 747360-C1-U4 catre Darjan Aurelia2021/02/192021-02-19 17:00:00
Proiect HCL 20/2021privind constatarea vanzarii apartamentului nr. 1 situat in loc. Unirea, str. Scolii nr. 35, com. Unirea, jud. Braila avand nr. cadastral 747360-C1-U1 catre Puia Leanca2021/02/192021-02-19 16:58:00
Proiect HCL 18/2021privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in cadrul comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Unirea2021/02/192021-02-19 16:37:00
Proiect HCL 17/2021privind aprobarea Actului aditional nr.24 – privind modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale, Dispozitii Speciale – Partea comuna, Dispozitii Speciale – Partea de apa si Dispozitii Speciale – Partea de canalizare – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021-20252021/02/192021-02-19 16:33:00
Proiect HCL 16/2021privind modificarea HCL nr. 13/12.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evolutie a preturilor / tarifelor serviciilor conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu din Studiul  de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202021/02/192021-02-19 16:31:00
Proiect HCL 15/2021privind modificarea HCL nr. 12/12.02.2020 privind aprobarea Listei de investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202021/02/192021-02-19 16:29:00
Proiect HCL 14/2021privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor – PAAR pentru anul 2021 la nivelul comunei Unirea, jud. Braila2021/02/192021-02-19 16:26:00
Proiect HCL 13/2021privind inchiderea pe durata nedeterminata a Bibliotecii Comunale Unirea cu sectii in incinta Caminelor Culturale Unirea si Valea Canepii, jud. Braila si desfiintarea postului contractual de bibliotecar din cadrul Compartimentului Cultura incepand cu data de 22.02.20212021/02/092021-02-09 10:25:00
Proiect HCL 12/2021privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA Bucuresti, plata comisionului de garantare, incheierea acordului de garantare si valoarea proiectului „Dotarea serviciului de situatii de urgenta cu Buldoexcavator, Construire parcuri si Amenajare Centru Civic in comuna Unirea, jud. Braila”2021/02/092021-02-09 10:24:00
Proiect HCL 9/2021privind stabilirea salariilor de baza pentru functiionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din aparatul propriu al Primarului comunei Unirea, jud. Braila, precum si stabilirea nivelului indemnizatiei de sedinta a alesilor locali2021/02/052021-02-05 10:19:00
Proiect HCL 11/2021privind aprobarea proiectului „Eficienta in desfasurarea activitatilor scolare in contextul actual al pandemiei cu coronavirus SARS-COV-2” promovat in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, axa prioritara 2, Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC)2021/01/252021-01-25 10:23:00
Proiect HCL 10/2021privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 20212021/01/052021-01-05 10:20:00
Proiect HCL 8/2021privind aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea contraventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii, pentru anul 20212021/01/052021-01-05 10:18:00
Proiect HCL 7/2021privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome, la nivelul comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 20212021/01/052021-01-05 10:17:00
Proiect HCL 6/2021privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe anul 20212021/01/052021-01-05 10:16:00
Proiect HCL 5/2021privind modificare si completarea HCL nr. 89/31.10.2019 privind denumirea proiectului de investitie Studiu de fezabilitate „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in localitatea Unirea si localitatea Valea Canepii, comuna Unirea, jud. Braila”2021/01/052021-01-05 10:15:00
Proiect HCL 4/2021privind aprobarea incheierii acordului de colaborare intre Primaria Comunei Unirea si Asociatia RAAYN&DAR&LYL Braila2021/01/052021-01-05 10:14:00
Proiect HCL 3/2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local al comunei Unirea pe anul 2020 din excedentul bugetar al comunei Unirea pe anii anteriori2021/01/052021-01-05 10:13:00
Proiect HCL 2/2021privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020 al comunei Unirea, jud. Braila2021/01/052021-01-05 10:12:00
Proiect HCL 1/2021privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Ianuarie, Februarie si Martie 20212021/01/052021-01-05 10:10:00
Proiect HCL 39/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare partiala strada Crinului si Liliacului comuna Unirea, jud. Braila”2020/04/162020-04-16 20:20:00
Proiect HCL 38/2020privind aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea investitiei de „Reabilitare partiala strada Crinului si Liliacului comuna Unirea, jud. Braila”2020/04/162020-04-16 20:18:00
Proiect HCL 37/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Camere de supraveghere in satele Unirea si Valea Canepii comune Unirea, jud. Braila”2020/04/162020-04-16 20:17:00
Proiect HCL 36/2020privind aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea cu judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea investitiei de „Camere de supraveghere in satele Unirea si Valea Canepii comune Unirea, jud. Braila”2020/04/162020-04-16 20:16:00
Proiect HCL 35/2020privind radierea debitului reprezentand amenda contraventionala d-lui , inlocuita cu ore de munca neremunerata in folosul comunitatii prin hotarare judecatoreasca2020/04/162020-04-16 20:14:00
Proiect HCL 34/2020privind radierea debitului reprezentand amenda contraventionala d-lui , inlocuita cu ore de munca neremunerata in folosul comunitatii prin hotarare judecatoreasca2020/04/162020-04-16 20:13:00
Proiect HCL 33/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 20202020/04/162020-04-16 20:12:00
Proiect HCL 32/2020privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna FEBRUARIE 20202020/04/162020-04-16 20:11:00
Proiect HCL 31/2020privind prelungirea mandatului presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea ales prin HCL nr. 1/10.01.2020, pe perioada starii de urgenta2020/04/162020-04-16 20:10:00
Proiect HCL 27/2020privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 1/01.03.20052020/02/172020-02-17 20:06:00
Proiect HCL 26/2020privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si a bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii, precum si a strategiei anuale de achizitie publica pentru anul 2020 si Programul Anual al Achizitiei Publice2020/02/172020-02-17 20:05:00
Proiect HCL 25/2020privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unor terenuri in sprafata de 5mp si 6mp, necesar in vederea realizarii lucrarilor2020/02/172020-02-17 20:03:41
Proiect HCL 24/2020privind completarea anexei la HCL nr. 49 / 31.05.2019 privind aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Unirea, jud. Braila2020/02/172020-02-17 20:02:00
Proiect HCL 23/2020privind revocarea hotararilor de la nr. 105 la nr. 117 adoptate in sedinta ordinara a Consiliului local Unirea din data de 30 decembrie 20192020/02/172020-02-17 20:01:00
Proiect HCL 22/2020privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor – PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Unirea, jud. Braila2020/02/172020-02-17 20:00:00
Proiect HCL 21/2020privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2020 in vederea implementarii Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Unirea, jud. Braila2020/02/172020-02-17 19:59:00
Proiect HCL 20/2020privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Maxineni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” la care comuna Unirea este membru asociat2020/02/172020-02-17 19:58:00
Proiect HCL 19/2020privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna IANUARIE 20202020/02/172020-02-17 19:57:00
Proiect HCL 11/2020privind stabilirea salariilor de baza pentru functiionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” di aparatul propriu al Primarului comunei Unirea, jud. Braila, precum si stabilirea nivelului indemnizatiei de sedinta a alesilor locali2020/01/202020-01-20 19:52:00
Proiect HCL 10/2020privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” la care comuna Unirea este membru asociat2020/01/202020-01-20 19:51:00
Proiect HCL 8/2020privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap2020/01/202020-01-20 19:50:00
Proiect HCL 9/2020privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unui teren in sprafata de 2mp, necesar in vederea realizarii lucrarii „Alimentare cu energie electrica a locului de consum permanent, locuinta, situat in Unirea, sat Valea Canepii str. Migdalului nr. 14A, jud. Braila”2020/01/202020-01-20 19:50:00
Proiect HCL 7/2020privind aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea contraventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii, pentru anul 20202020/01/202020-01-20 19:49:00
Proiect HCL 6/2020privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome, la nivelul comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 20202020/01/202020-01-20 19:48:00
Proiect HCL 5/2020privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe anul 20202020/01/202020-01-20 19:47:00
Proiect HCL 4/2020privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna DECEMBRIE 20192020/01/202020-01-20 19:45:00
Proiect HCL 3/2020privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local al comunei Unirea pe anul 2019 din excedentul bugetar al comunei Unirea pe anii anteriori2020/01/032020-01-03 19:42:00
Proiect HCL 2/2020privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 al comunei Unirea, jud. Braila2020/01/032020-01-03 19:41:00
Proiect HCL 1/2020privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Unirea pentru lunile Ianuarie, Februarie si Martie 20202020/01/032020-01-03 19:39:00

Comments are closed.