Aparatul de specialitate

Demnitari:

Primar: Dna. Puia Teodora
Viceprimar: Dl. Mircia Ionel

Secretar General al UAT:

Secretar general al UAT: Badiu Rodica – Alina

Compartiment Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe :

Inspector: Habara Vasilica
Referent: Popoaca Veta
Referent: Perianu Niculina

Compartiment Achizitii publice 

Consilier achizitii publice: Grigoriu Cristina Gabriela

Compartiment Secretariat, Relații cu publicul și arhivă

Inspector: Dîrjan Steluța

Compartiment Agricultura și Cadastru:

Inspector: Cojocaru Alina Gabriela
Inspector: Cojocaru Alina Gabriela

Compartiment Registru Agricol:

Inspector: Dârjan Sica

Compartiment Stare Civilă, Resurse Umane:

Referent: Mocanu Madalina
Inspector: Mocanu Madalina

Compartiment Asistență Socială:
Referent: Stoicescu Mariana

Compartiment Situații de Urgență și Protecție civilă:
Inspector protectie civila: Mitu Marian


Compartiment Deservire:
Guard: Balan Angela
Sofer: Cimpureanu Vasilica

Compartiment Cultură:
Bibliotecar: Mocanu Viorica

Compartiment Pază:
Paznic: Enache Fanel
Paznic: Puia Mihai Jenica
Paznic: Postolache Marian

Poliție locală

Compartiment Gospodarire Comunala
Muncitor necalificat: Popoaca Dan

Comments are closed.