Aparatul de specialitate

Demnitari:

Primar: Dna. Puia Teodora
Viceprimar: Dl. Mircia Ionel

Secretar General al UAT:

Secretar general al UAT: Badiu Rodica – Alina

Compartiment Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe :

Inspector asistent: Ion Oana Irina
Inspector asistent: Gurgu Alberto Marius
Referent: Popoaca Veta
Referent: Perianu Niculina

Compartiment Achiziții publice, registratura, relatii cu publicul

Inspector: Dîrjan Steluța

Compartiment Agricultura și Cadastru:

Compartiment Registru Agricol:

Inspector: Dârjan Sica

Compartiment Stare Civilă, Resurse Umane:


Inspector: Mocanu Madalina

Compartiment Asistență Socială:
Referent: Stoicescu Mariana

Compartiment Situații de Urgență și Protecție civilă:
Inspector protectie civila: Mitu Marian


Compartiment Deservire:
Guard: Balan Angela
Sofer: Cimpureanu Vasilica

Compartiment Cultură si Arhivare
Bibliotecar: Mocanu Viorica

Compartiment Pază:
Paznic: Enache Fanel
Paznic: Puia Mihai Jenica
Paznic: Postolache Marian

Poliție locală

Compartiment Gospodarire Comunala
Muncitor necalificat: Popoaca Dan
Muncitor necalificat – Boldeanu Tudorel 

Comments are closed.