Aparatul de specialitate

Demnitari:

Primar: Dna. Puia Teodora
Viceprimar: Dl. Mircia Ionel

Secretar General al UAT:

Secretar general al UAT: Badiu Rodica – Alina

Compartiment Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite:

Inspector: Habara Vasilica
Referent: Popoaca Veta
Referent: Perianu Niculina
Inspector: Toader Fanica

Compartiment Achizitii publice 

Consilier: Grigoriu Cristina Gabriela

Compartiment Secretariat, Relații cu publicul și arhivă

Inspector: Dîrjan Steluța

Compartiment Agricultura și Cadastru:

Inspector: Cojocaru Alina Gabriela
Inspector: Cojocaru Alina Gabriela

Compartiment Registru Agricol:

Dârjan Sica

Compartiment Stare Civilă, Resurse Umane:

Referent: Mocanu Madalina
Inspector: Mocanu Madalina

Compartiment Asistență Socială:

Compartiment Situații de Urgență:


Compartiment Deservire:

Guard: Balan Angela
Sofer: Cimpureanu Vasilica

Compartiment Cultură:

Bibliotecar: Mocanu Viorica

Compartiment Pază:

Paznic: Enache Fanel
Paznic: Puia Mihai Jenica
Paznic: Postolache Marian

Poliție locală

Polițist local: Bacan Stefania Corina

Compartiment Gospodarire Comunala

Muncitor necalificat: Popoaca Dan

Comments are closed.