Dispoziţii ale primarului

TitleContentDate
Dispozitia 292/2021privind rectificarea bugetului local pentru venituri si cheltuieli, sectiunea functionare2021/09/072021-09-07 19:28:00
Dispozitia 238/2020privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/11/042020-11-04 20:13:00
Dispozitia 237/2020privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/11/042020-11-04 20:04:00
Dispozitia 219/2020privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea2020/10/222020-10-22 17:52:00
Dispozitia 184/2020privind aprobarea listei destinatarilor finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru persoane varstnice si pentru persoane fara adapost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational2020/09/102020-09-10 19:30:00
Dispozitia 183/2020privind stabilirea modalitatilor de identificare si verificare a destinatarilor finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru persoane varstnice si pentru persoane fara adapost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde2020/09/102020-09-10 18:29:00
Dispozitia 182/2020privind aprobarea listei destinatarilor finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational2020/09/102020-09-10 15:27:00
Dispozitia 179/2020privind stabilirea modalitatilor de identificare si verificare a destinatarilor finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational2020/09/072020-09-07 23:25:00
Dispozitia 174/2020privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile publice locale din anul 20202020/09/022020-09-02 23:21:00
Dispozitia 167/2020privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania alegerilor pentru autoritatile publice locale din anul 20202020/08/242020-08-24 17:32:00
Dispozitia 148/2020privind constituirea Comisiei comunei Unirea pentru recensamantul general agricol din Romania runda 20202020/08/142020-08-14 16:46:00
Dispozitia 141/2020privind constituirea Comisiei comunei Unirea pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 20202020/07/252020-07-25 16:44:00
Dispozitia 237/2019privind interzicerea consumului si comercializarii bauturilor alcoolice in zilele de 10 si 24 noiembrie privind alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 20192019/11/052019-11-05 17:42:02
Dispozitia 231/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Unirea in sedinta ordinara la data de 31.10.20192019/10/242019-10-24 23:11:18
Dispozitia 208/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Unirea in sedinta ordinara la data de 30.09.20192019/09/232019-09-23 23:10:12
Dispozitia 203/2019privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania pentru alegerile pentru Presedintele Romaniei in anul 20192019/09/232019-09-23 11:45:32
Dispozitia 142/2019privind aprobarea listei functiilor sensibile, listei persoanelor care vor ocupa functii sensibile si planului de masuri pentru gestionarea functiilor sensibile2019/05/092019-05-09 19:21:54
Dispozitia 141/2019privind aprobarea Codului etic si de integritate al personalului Intitutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/092019-05-09 19:20:49
Dispozitia 140/2019privind desemnarea consilierului etic din cadrul Intitutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/092019-05-09 19:19:44
Dispozitia 139/2019privind desemnarea responsabilului cu identificarea functiilor sensibile in cadrul Institutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/092019-05-09 19:18:20
Dispozitia 138/2019privind desemnarea persoanelor care vor primi averstizari de interes public2019/05/092019-05-09 19:17:16
Dispozitia 137/2019privind desemnarea persoanei care are acces la cutia de reclamatii si sesizari si la adresa de posta electronica pe care se primesc reclamatiile si sesizarile2019/05/092019-05-09 19:16:03
Dispozitia 136/2019privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabila cu implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial2019/05/092019-05-09 19:14:46
Dispozitia 128/2019privind stabilirea locurilor special amenajate pentru afisaj electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 26 mai 20192019/04/222019-04-22 11:46:03
Dispozitia 127/2019privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizare si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 20192019/04/222019-04-22 11:44:10
Dispozitia 278/2018privind stabilirea locurilor special amenajate pentru afisajul electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania pentru Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei in perioada 6-7 octombrie 20182018/09/282018-09-28 19:36:30
Dispozitia 277/2018privind interzicerea consumului si comercializarii bauturilor alcoolice in zilele de 6 si 7 octombrie 20182018/09/282018-09-28 19:35:00
Dispozitia 276/2018privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 20182018/09/282018-09-28 19:32:11
Dispozitia 184/2018privind modificarea bugetului pentru trimestrul II pe anul 20182018/06/272018-06-27 11:06:18
Dispozitia 87/2018privind aprobarea Strategiei anuale pentru achizitiile publice pentru anul 2018 si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 20182018/02/212018-02-21 10:47:41
Dispozitia 230/2017privind unele masuri referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare2017/06/272017-06-27 21:18:38
Dispozitia 229/2017privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, precum si responsabil de relatia cu societatea civila2017/06/272017-06-27 21:17:01
Dispozitia 208/2017privind desemnarea persoanelor carora le revine obligatia completarii, tinerii la zi a registrului agricol atat pe suport hartie, cat si in format electronic, precum si a centralizarii si transmiterii datelor catre Registrul Agricol National (RAN)2017/05/312017-05-31 17:54:27
Dispozitia 207/2017privind desemnare dnei. Cojocaru Alina Gabriela, inspector Compartiment Cadastru si agricultura, ca persoana responsabila cu inregistrarea, verificarea, completarea, validarea si actualizarea elementelor de nomenclatura stradala – RENNS2017/05/312017-05-31 17:50:39

Comments are closed.