Proiect HCL 38/2023

privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA A OBIECTIVULUI EDUCATIONAL SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA CANEPII”, aprobat pentru finanțare prin Planul National de Redresare și Reziliență – Componenta C10 – FONDUL LOCAL,…

Citește mai multe…

Proiect HCL 36/2023

privind Actualizarea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, listei străzilor cu rețeaua de apă și valoare de inventar a acestora

Citește mai multe…

Proiect HCL 35/2023

privind Reaprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA UNIREA – ETAPA II”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând…

Citește mai multe…

Proiect HCL 34/2023

privind Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență din Comuna Unirea, pentru anul 2023

Citește mai multe…

Proiect HCL 33/2023

privind Desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Comuna Unirea, prin Consiliul local Unirea, în Adunarea Generală a Asociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila

Citește mai multe…

Proiect HCL 32/2023

privind Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a creșterii valorii neeligibile aferentă proiectului de investiție “Construire Parc – Unirea în comuna Unirea, Județul Brăila ”

Citește mai multe…

Proiect HCL 30/2023

privind Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobarea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special…

Citește mai multe…