Proiect HCL 10/2020

privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unirea, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „Braila Gaz” la care comuna Unirea este membru…

Citește mai multe…

Proiect HCL 8/2020

privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

Citește mai multe…

Proiect HCL 9/2020

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unui teren in sprafata de 2mp, necesar in vederea realizarii lucrarii „Alimentare…

Citește mai multe…

Proiect HCL 7/2020

privind aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea contraventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii, pentru anul 2020

Citește mai multe…

Proiect HCL 6/2020

privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome, la nivelul comunei Unirea, jud. Braila, pentru anul 2020

Citește mai multe…

Proiect HCL 3/2020

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local al comunei Unirea pe anul 2019 din excedentul bugetar al comunei Unirea pe anii anteriori

Citește mai multe…