Proiect HCL 29/2023

privind Avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a acestuia

Citește mai multe…

Proiect HCL 26/2023

privind Aprobarea depunerii și implementării proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale Unirea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA 15 – EDUCAȚIE – Apel de finanțare – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților…

Citește mai multe…

Proiect HCL 25/2023

privind Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici, beneficiari ai serviciului de salubrizare din comuna Unirea, județul Brăila, pentru anul 2023

Citește mai multe…

Proiect HCL 23/2023

privind Însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Unirea a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Unirea a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și aprobarea casării…

Citește mai multe…

Proiect HCL 21/2023

privind Aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2023 în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei UNIREA, judeţul BRĂILA

Citește mai multe…