Proiect HCL 1/2023

privind Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea pentru lunile IANUARIE, FEBRUARIE ŞI MARTIE 2023