Proiect HCL 10/2022

privind Darea în folosință a suprafeței de 1725 mp teren intravilan și dreptul de a dispune în mod gratuit pentru organizare de șantier, în vederea execuției lucrărilor de Reabilitare și modernizare infrastructură de transport rutier DJ 255A Silistraru-Unirea-Gropeni în cadrul proiectului „Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării