Proiect HCL 100/2022

privind Aprobarea cererii domnului ……….. pentru atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a suprafeței de teren de 983 m² pentru construirea unei locuințe proprietate personală în Cvartal 33, parcela 27/1, str. Bisericii, nr. 1 C, înscris în cartea funciară nr. 79257