Proiect HCL 110/2022

privind Aprobarea cererii doamnei ……. pentru atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a suprafeței de teren de 775 m² pentru construirea unei locuințe proprietate personală în Cvartal 1, parcela 7/1, str. Zambilei, nr. 10B, înscris în cartea funciară nr. 79097