Proiect HCL 111/2022

privind Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizarea unei centrale electrice cu panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie regenerabilă în comuna Unirea, județul Brăila“