Proiect HCL 113/2022

privind Aprobarea Actului Adițional nr. 1/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în Municipiul Brăila numărul 360/07.06.2022 și acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al Unitatii Administrativ Teritoriale Unirea să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. “ECO DUNAREA” Brăila – aprobarea Actului Adițional 1/2022