Proiect HCL 114/2022

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea clasificației de venit 11.02.06, 37.02.03 și 37.02.04 – VENITURI, cap. 51.02, 65.02, 67.02, 70.02 și cap. 74.02 pentru secțiunea funcționare, cap. 84.02 și cap. 74.02 pentru secțiunea dezvoltare – CHELTUIELI și actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice