Proiect HCL 115/2022

privind Aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice și juridice, conform prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare