Proiect HCL 118/2022

privind Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Unirea a unui imobil – teren, categoria curți construcții cu suprafața de 12517 mp situat în CV 13 P 100/4