Proiect HCL 121/2022

privind Aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în învățământul preuniversitar din comuna Unirea, pentru anul şcolar 2022-2023