Proiect HCL 122/2022

privind Aprobarea Actului Adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în Municipiul Brăila numărul 360/07.06.2022, acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare și mandatarea Președintelui Asociației să semneze Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de delegare