Proiect HCL 124/2022

privind Identificarea și însușirea canalelor ca urmare a lucrărilor de cadastru sistematic realizate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară