Proiect HCL 15/2022

privind Aprobarea bugetului local pe anul 2022 precum și a strategiei anuale de achiziție publică pentru anul 2022 și Programul Anual al Achiziției Publice