Proiect HCL 17/2023

privind Aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 90/11.10.2022 încheiat cu S.C. CRIPVSOL ENERGY S.R.L privind suprafața de 80.000 mp situată în T.70, P.373, Lot 1 comuna Unirea