Proiect HCL 18/2022

privind Modificarea art. 2 din HCL nr. 11/28.01.2022 privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Unirea pentru S.C. Orange S.A. în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora