Proiect HCL 21/2022

privind Aprobarea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei Unirea