Proiect HCL 23/2022

privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila