Proiect HCL 23/2023

privind Însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Unirea a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Unirea a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și aprobarea casării acestora