Proiect HCL 24/2022

privind Îndreptarea erorii materiale prin aprobarea inițierii procedurii de rectificare a înscrisurilor de carte funciară și sistarea carților funciare 74497, 74496, 74504 și modificarea de limită și suprafață a cărților funciare 74510, 74502, 74508 și 74511