Proiect HCL 25/2023

privind Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici, beneficiari ai serviciului de salubrizare din comuna Unirea, județul Brăila, pentru anul 2023