Proiect HCL 26/2022

privind Modificarea art. 1 poz. 13 din HCL nr. 23/23.02.2022 modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila