Proiect HCL 28/2022

privind Aprobarea cuantumului și a numărului burselor de merit, burselor de studiu și burselor sociale pentru elevii Școlii Gimnaziale Unirea, pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022