Proiect HCL 30/2023

privind Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobarea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special Primarului Comunei Unirea