Proiect HCL 33/2023

privind Desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Comuna Unirea, prin Consiliul local Unirea, în Adunarea Generală a Asociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila