Proiect HCL 34/2023

privind Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență din Comuna Unirea, pentru anul 2023