Proiect HCL 35/2022

privind Modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, Judeţul Brăila.