Proiect HCL 42/2023

privind Avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a acestuia