Proiect HCL 44/2023

privind Aprobarea însușirii inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila