Proiect HCL 46/2022

privind Modificarea și completarea anexei la HCL nr. 32/31.03.2022 a Consiliului local Unirea privind inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Unirea, județul Brăila