Proiect HCL 56/2022

privind Stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei Unirea, județul Brăila