Proiect HCL 60/2022

privind Aprobarea cererii doamnei …….. pentru atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a suprafeței de teren de 673 m² pentru construirea unei locuințe proprietate personală în Cvartal 33, parcela 26/1, str. Ghiocelului, nr. 22, înscris în cartea funciară nr. 79258