Proiect HCL 66/2022

privind Modificarea și completarea HCL nr. 54/09.05.2022 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila