Proiect HCL 68/2022

privind Identificarea unor terenuri extravilane care vor fi la dispoziția autorității locale pentru obiective ce se vor realiza pe suprafața de pășune existentă